Länkstig

Angelica Yngvesson läser MSc Finance

"Att få möjligheten att få en kombination av en kvantitativ och kvalitativ grund att stå på är en av de sakerna jag uppskattar som mest med programmet"