Bild
Pojke bakom kulram
Foto: Mattonstock
Länkstig

Experter: Förskola och barns tidiga lärande

Nedan listas forskare som kan svara på frågor om förskola och barns tidiga lärande.

Barns tidiga lärande och förskoledidaktik

Ingrid Pramling Samuelsson har forskat om barns lärande och förskolan i mer än 30 år. Främst om hur förskolan kan bidra till barns lärande. Hon har bland annat skrivit böckerna Det lekande lärande barnet: i en utvecklingspedagogisk teori och Att undervisa i förskolan.
Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, telefon: 070−568 4092, e-post: ingrid.pramling@ped.gu.se

Barns lek och lärande, gruppstorlekens betydelse och förskollärares kompetens

Pia Williams forskar om villkor för barns lärande och utveckling i förskolan och förskoleklass, och har bland annat forskat om gruppstorlekens betydelse och kvalitets- och policyfrågor i relation till förskollärares kompetens.
Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap/pedagogik, telefon: 031−7862246 eller 070−918 4151, epost: pia.williams@ped.gu.se

Undervisning, kommunikation, lek och lärande

Kraven på undervisning i förskolan har ökat. Niklas Pramling leder bland annat ett samverkansprojekt mellan flera lärosäten och förskolor som syftar till att utveckla undervisning som inte utesluter lek utan i stället har lek som en central del, det vill säga hur förskolor kan undervisa i en lek- och temabaserad verksamhet.
Niklas Pramling, professor i pedagogik, telefon 031−786 2563, e-post: niklas.pramling@ped.gu.se

Genus och normkritik i förskolan

Anette Hellman forskar om hur könsroller och föreställningar om vad som är ”normalt” skapas, befästs och ifrågasätts inom förskolans verksamhet. Hon har skrivit boken Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv.
Anette Hellman, docent i pedagogik, telefon: 031−786 2173, e-post: anette.hellman@ped.gu.se

Digital teknik och digitalisering av förskolan

Malin Nilsen forskar om plattor, appar och annan digital teknik i förskolan. Hon har bland annat skrivit boken Barns digitala aktiviteter – Samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan.
Malin Nilsen, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 031−786 2178, e-post: malin.nilsen@gu.se

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.