Länkstig

Mattias Sandberg

Affilierad forskare

Avdelningen för kulturgeografi
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Mattias Sandberg

Pågående forskningsprojekt: "Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och
bostadspolitik?" (Formas), tillsammans med Robin Biddulph, Göteborgs universitet.

"Multifunktionell blågrön infrastruktur - optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutveckling" (Formas), projektledare är professor Sofia Thorsson, Göteborgs universitet

Tidigare forskningsprojekt: "Träd på naturbetesmarker - effekter av ersättningssystem och skötsel på mångfald och artsammansättning" (Formas). Projektet handlar om planering och skötsel av naturbetesmarker (trädrika betesmarker) för biologisk mångfald och genomfördes i sammarbete med ekologer vid Stockholms universitet. I projektet intervjuade jag lantbrukare om deras uppfattning om EUs ersättningsregler samt vilka effekter som dessa regler har på skötseln av naturbetesmarker. Teoretisk inspiration hämtades från fältet "politisk ekologi". Studien genomfördes i biosfärsområdet Östra Vätterbranterna, Jönköpings kommun.

I avhandlingsarbetet studerade jag barns naturkontakt i staden inom ramen för ett nationellt forskningsprogram om friluftsliv. Båda dessa forskningsprojekt speglar mitt intresse för människans natur- och landskapsrelation, hållbar utvecklingsfrågor samt hur vi hanterar miljöproblem i planering och förvaltning.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Human-environment relations, outdoor recreation, landscape planning, housing and segregation, time-geography, political ecology, blue-green infrastructure

Pågående forskning

  • Multifunctional blue-green infrastructure - optimizing socio-cultural and environmental aspects for sustainable urban development, 2020-01 - 2024-12
  • The Right to Buy in marginalised urban areas - how is local participation in urban planning and housing decisionmaking, 2019-01 - 2021-12

Undervisningsområden

  • Sustainable development, Environmental issues, Spatial/landscape planning, Outdoor recreation

Utvalda publikationer

Reshaping the outdoors through education: exploring the potentials and challenges of ecological restoration education

Skriver Hansen, Andreas, Sandberg, Mattias
Journal of Outdoor and Environmental Education - 2020-01-01

Hur får vi till helheten? Om sprickor, ordmakeri och fysisk planering

Sandberg, Mattias, Stenseke, Marie
Landskap – ett vidsträckt begrepp. En antologi om landskap (red. Margareta Ihse). Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift - 2019-01-01

Trees are all around us
Sandberg, Mattias, Jakobsson, Simon
Journal of Environmental Management, 212, s. 228-235, 2018

Fostering incidental experiences of nature through green infrastructure planning
Beery, Thomas, Raymond, Christopher M, Kyttä, Marketta, Olafsson, Anton Stahl, Plieninger, Tobias, Sandberg, Mattias, Stenseke, Marie, Tengö, Maria, Jönsson, K. Ingemar, Stahl Olafsson, Anton
Ambio, 2017

Kan du se betesmarken för alla träd? En fallstudie från Östra Vätterbranterna
Sandberg, Mattias
Politisk ekologi. Om makt och miljöer. Erik Jönsson Elina Andersson (red.), Lund : Studentlitteratur, s. 231-256, 2017