Länkstig

Madeleine Englund

Om Madeleine Englund

Doktorand på enheten för innovation och entreprenörskap, avdelningen för samhälle och ekonomi, Handelshögskolan.

Englund tog sin master examen 2015 i Innovation & Industrial Managemen från Göteborgs Universitet. hennes masteruppsats undersökte kinesiska entreprenörers uppfattningar om utmaningar från ett genusperspektiv. Tillsammans med uppsatspartner Sofia Berg fick uppsatsen Sten A Olsson stiftelsens stipendium, vilket möjliggjorde datainsamling på plats i Hangzhou, Kina.

Englund undersöker kunskapsintensivt innovativt entreprenörskap inom horsetech.

Forskningsintressen inkluderar:

  • Knowledge-intensive innovative entrepreneurship
  • Sportinnovation, specifikt horsetech
  • Innovationsekosystem
  • Kunskapsutveckling