Länkstig

Johanna Blomstrand

Om Johanna Blomstrand

Johanna Blomstrand disputerar inom ämnet ortopedi, den 9 december 2022

Titeln på hennes avhandling är - Recovery after surgically treated distal radius fracture - Aspects of evaluation and rehabilitation

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Personfaktorer – en viktig aspekt i rehabiliteringen av en handledsfraktur