Länkstig

Johanna Blomstrand - Recovery after surgically treated distal radius fracture - Aspects of evaluation and rehabilitation

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Disputation

Bra att veta
OBS: Det kommer inte vara någon digital sändning.

Huvudhandledare: Monika Fagevik-Olsén
Bihandledare: Jón Karlsson och Gunilla Kjellby-Wendt

Opponent: Simon Farnebo, Linköpings universitet, Linköping

Betygsnämnd:  Kristina Holmgren, Nina Brodin och Henrik Malchau