Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Englund

Administrativ samordnare

Humanistiska
fakultetskansliet
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Eva Englund

Utgör ett strategiskt stöd för fakultetsledningen i planering av Humanistiska fakultetsstyrelsens övergripande arbete. Sekreterare för dekan och fakultetsstyrelse. Stöder arbetet med förekommande val på fakultets- och institutionsnivå.

Har som webbredaktör det övergripande ansvaret för fakultetens webbnärvaro (externt och internt). Samordnar webbarbetet på fakultets- och institutionsnivå.

Arbetar med strategiska och övergripande frågor inom IT-området och dataskydd.

  • Verksamhetsrepresentant i Strategiskt IT-forum
  • Ledamot i Göteborgs universitets licenskommitté
  • Fakultetens kontaktperson för dataskyddsfrågor
  • Verksamhetsrepresentant i Göteborgs universitets IT-regelgrupp
  • Representerar fakulteten i Göteborgs universitets webbforum
  • Sammankallande för institutionernas IT-beredare och webbredaktörer
  • Likabehandlingsombud för fakultetskansliet
  • Behörighetsadministratör
  • Arkivsamordnare för kansliet jämte kanslichef