Länkstig

Emelie Seeliger

Personalhandläggare

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J505
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Personalhandläggare

Avdelningen för
verksamhetsstöd
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J505
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Emelie Seeliger

Jag är personalhandläggare på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV). Jag arbetar som chefsstöd med bland annat arbetsrättsliga frågor, rekrytering, introduktion, arbetsmiljö, rehabilitering och omställning. Jag sitter i institutionens ledningsgrupp och leder arbetsmiljögruppen på FLoV. Jag har tidigare arbetat ca 9 år som HR-specialist i Göteborgs stad. Jag är utbildad personalvetare med inriktning mot organisationspsykologi, fil kand 2006 vid Göteborgs Universitet.