Länkstig

Elin Lundsten

Universitetslektor

Avdelningen för genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E245
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Elin Lundsten

Forskning

Jag disputerade i Women’s Studies vid Lancaster University i England 2007. Min avhandling Speaking Subjects in the Good School: Language and Relations of Power handlar om svensk skola och är en undersökning av vad språket gör inom en institution som definieras av jämlikhets- och mångfaldssträvanden och som formellt sett ger alla individer lika möjligheter. Genom att analysera texter, vardagliga praktiker och tal i skolan visar jag hur språket delvis täcker över maktrelationer. Bland annat diskuterar jag hur det liberala idealet om dialog och konstruktionen av det svenska språket som ”vitt” begränsar en kritisk granskning av rasism och orättvisor.

På institutionen för kulturvetenskaper har jag arbetat tillsammans med Jenny Wenzer Dahlgren och Lisbeth Lewander i det av MSB finansierade forskningsprojektet Konstruktioner av kön i krishanteringssystem (publicerad på MSB:s hemsida, 2010). På uppdrag av Likabehandlingskommittén vid Sahlgrenska akademin (hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet) genomförde jag hösten 2008 en intervjuundersökning om diskriminering och kränkande behandling med studenter från de medicinska och vårdvetenskapliga utbildningarna. Undersökningen presenterade jag i rapporten Studenters upplevelser och tankar kring kränkande behandling (2009).

I min pågående forskning är jag intresserad av frågor relaterade till vårdprofessioner och social förändring.

Konferenspresentationer

”Barnmorskor, staten och assisterad befruktning i Danmark: ett kritiskt möte för social förändring?”, Genus i profession, Malmö högskola, 2017

”Intersektionella analyser av normer för talad svenska inom vården”, G12 Nationell konferens för genusforskning, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2012

“Everyday talk and Equal Opportunities in a Swedish school”, Equality is not a Utopia, the 10th International Interdisciplinary Congress, Women’s Worlds 2008, Universidad Complutense, Madrid, 2008

Undervisning

Sedan 2008 undervisar jag på Institutionen för kulturvetenskaper. Främst har jag varit engagerad i undervisning och kursutveckling i genusvetenskap, både på grundnivå och på avancerad nivå. Jag har också undervisat på kandidatprogrammet Kultur och handlett uppsatser på lärarprogrammet. Inom det internationella mastersprogrammet Gendering Practices har jag haft kursansvar och arbetat med kursutveckling sedan 2014. Under många år har jag också arbetat särskilt mycket med delkursen Politik och feministisk kritik på grundkursen.