Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Daniel Bernmar

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 17
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Daniel Bernmar

Bakgrund Daniel Bernmar är doktorand vid Förvaltningshögskolan. Han har bland annat skrivit Aktörer, nätverk och spårvagnar - En studie i organiserandet av ett trafikpolitiskt projekt (2007), Förvaltningshögskolans rapportserie nummer 89 Forskningsområde Organisering av kunskap i offentlig förvaltning. Forskningsprojekt Avhandlingsprojekt: Kunskap i offentlig förvaltning - länsstyrelserna och miljöförvaltning Projektet handlar om hur kunskap används i beslutsfattande inom förvaltningen. Studien fokuserar på miljöförvaltningen på länsstyrelserna som har en hög expertkompetens inom vissa områden som implementerar miljöpolitik.

Olika trender inom den offentliga förvaltningen har på senare tid drivit utvecklingen mot allt mindre och mer alltmer detaljfri styrning som ett svar på de svårigheter som den offentliga förvaltningen har. Samtidigt tycks trenden mot alltmer mångtydiga och kunskapsintensiva besluts- och handlingsprocesser i offentlig förvaltning fortsätta där allt från stora megaprojekt ska koordineras till att lösa motstridiga miljökrav.

I en alltmer komplex och kunskapsintensiv förvaltning förändras förutsättningarna för att utöva detta handlingsutrymme. Studie tar sin utgångspunkt i att kunskapsanspråk förhandlas och konstrueras och därför har en central roll i beslutsfattande i offentlig förvaltning och i tjänstemännens vardag. Om vi förstår kunskapsanspråk som förhandlade i organisationen så öppnar det för möjligheten att försöka få en inblick i hur detta påverkar handlingsmönster och beslutsprocesser.

Syftet för avhandlingen är därför att utveckla en förståelse av hur kunskap används i handlings- och beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Studiens resultat kommer att ge oss mer kunskap om hur organisationer inom offentlig sektor hanterar mångtydighet i förhållande till kunskap.

Ett troligt resultat är tydligare klarlägga vilka praktiker som används och varför och vilka konsekvenser detta får för implementeringen av politik. Undervisningsområde Daniel undervisar i statsskick och komparativ politik, EU:s grunder, klassisk managementteori, kön i organisationer samt vetenskapsteori.

Dessutom är Daniel handledare i uppsatsarbete i offentlig förvaltning samt hälso- och sjukvårdsadministration på kandidat-, magister- och masternivå.