Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rose Marie Kamperin

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 125
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rose Marie Kamperin

Forskningsintressen Jag har filosofie licentiatexamen och är doktorand i ämnet pedagogik. Mitt forskningsintresse har en utbildningssociologisk inriktning. Avhandlingsarbetet handlar om ungdomars möjligheter till inflytande i skolan och det lokala samhället. I avhandlingen betonas betydelsen av att skolan undersöks i relation till det omgivande samhället, för att förstå de regler och resurser som ungdomarna använder när de utformar sina strategier för och gör sina försök att påverka. Jag ser i min forskning på reellt inflytande som en viktig del i processer av utveckling och lärande. Utrymme ägnas åt frågor om att förstå situerade kontexter och policy.

Undervisningsintressen Jag undervisar i pedagogik, i genusperspektiv på utbildning och i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Mitt fokus är kurser om styrdokument, bedömning och bestygssättning samt specialpedagogik. Jag har även ett intresse för distanspedagogik.

Nyckelord makt, inflytande, lärande, barn och ungdom, distanspedagogik