Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rose Marie Kamperin

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Fax
031-786 20 70
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 125
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rose Marie Kamperin

Forskningsintressen Jag har filosofie licentiatexamen och är doktorand i ämnet pedagogik. Mitt forskningsintresse har en utbildningssociologisk inriktning. Avhandlingsarbetet handlar om ungdomars möjligheter till inflytande i skolan och det lokala samhället. I avhandlingen betonas betydelsen av att skolan undersöks i relation till det omgivande samhället, för att förstå de regler och resurser som ungdomarna använder när de utformar sina strategier för och gör sina försök att påverka. Jag ser i min forskning på reellt inflytande som en viktig del i processer av utveckling och lärande. Utrymme ägnas åt frågor om att förstå situerade kontexter och policy.

Undervisningsintressen Jag undervisar i pedagogik, i genusperspektiv på utbildning och i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Mitt fokus är kurser om styrdokument, bedömning och bestygssättning samt specialpedagogik. Jag har även ett intresse för distanspedagogik.

Nyckelord makt, inflytande, lärande, barn och ungdom, distanspedagogik