Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Benjamin Husvik

Om Benjamin Husvik

Inom mitt avhandlingsprojekt ska det genomföras en undersökning rörande legitimitet, genus och kungamakten i Norge mellan ca 1163–1312. Mer specifikt kommer huvudfokus ligga på att analysera genus och legitimitet i anknytning till gruppen kungliga kvinnor, såsom drottningar och kungamödrar. Legitimitetsaspekter ska utrönas utifrån begreppen mödernet och handling. Planen är bland annat att kartlägga kungliga kvinnors politiska handlingsutrymme samt vilken betydelse mödernet spelade för att legitimera aktörer. Det norska-isländska källmaterialet kommer utgöra stommen, t.ex. narrativ litteratur och lagdokument.