Länkstig

Arne Rasmusson

Professor emeritus

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Havdevägen 13
45993 Ljungskile

Om Arne Rasmusson

Professor emeritus i tros- och livsåskådningsvetenskap

Efter att ha studerat sociologi, filosofi och teologi, disputerade jag 1994 i Lund i systematisk teologi på avhandlingen The Church as Polis som behandlar modern teologi och etik och där frågorna kring kyrka och politik i vid mening står i centrum. Som denna bok visar ligger min främsta kompetens på gränsområdet mellan systematisk teologi, etik, sociologi och politisk filosofi (även om jag under senare år vidgat mina intressen till att inkludera sådant som neurovetenskap och moralpsykologi), och jag använder i boken redskap från alla dessa discipliner.

Efter några år som vikarierande lektor och forskare i Göteborg, Jönköping och på Duke University i North Carolina, hamnade jag 2000 på Umeå universitet. Hösten 2011 anställdes jag i Göteborg. Sedan 2013 är jag också extraordinarie professor vid den teologiska fakulteten på Stellenboschs universitet i Sydafrika. Under läsåret 2013-14 var jag (för andra gången) resident research fellow vid Center for Theological Inquiry i Princeton, New Jersey, USA, där jag deltog i forskningsprogrammet "Inquiry in religious experience and moral identity". 2019 var jag på Stellenbosch Institute of Advanced Study där jag arbetade med projektet "Ecclesial Moral Formation". Jag blev emeritus 2024. Mina forskningsintressen inkluderar:

  • Politisk teologi
  • Ecclesial moral formation
  • Dissenterprotestantism och social förändring
  • Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
  • Religion och politik i USA
  • Den teologiska etikens natur
  • Teologisk etik och neurovetenskap/moralpsykologi
  • Dygdetik
  • Karl Barth, Stanley Hauerwas, Jürgen Moltmann, Ernst Troeltsch, Reinhold Niebuhr och andra ledande teologer.

För länkar till fulltexter (inklusive före 2012), se min Academia.edu-sida.