Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexander Andersson

Doktorand

Avdelningen för filosofi och
filologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C530
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Alexander Andersson

Bakgrund

Doktorand i praktisk filosofi.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är en del av Financial Ethics Research Group och berör främst frågor om förtjänst och teorier om rättvis lönesättning.

Sedan finanskrisen 2008 har det pågått debatter kring hur verkställande direktörer avlönas och den så kallade ”bonuskulturen” på Wall Street. En del av kritiken har varit relaterad till att dessa toppchefer tjänar oproportionerligt mer än den genomsnittliga arbetaren. Andra hävdar att det inte är summorna i sig som är problemet utan att det problematiska ligger i att de ekonomiska ersättningarna agerar som incitament för ett överdrivet risktagande på den finansiella marknaden. Det finns även de som hävdar att det största problemet ligger inte i hur mycket utan hur toppchefer blir avlönade, dvs. att de tar emot massiva bonusutbetalningar trots att de endast har åstadkommit vad som förväntats av dem.

I min forskning är den centrala frågan huruvida topplöner och bonusutbetalningar kan vara förtjänade i någon mening. Först och främst kräver detta en förståelse för vad det innebär att förtjäna en lön eller en bonus. En relevant fråga är huruvida detta är relaterat till idén om moralisk förtjänst eller om det skall ses som sui generis. För det andra kan man fråga sig huruvida det är rimligt jämföra t.ex. toppchefers ersättning med den genomsnittliga arbetarens eftersom de verkar vid en första anblick förtjäna sina löner på olika förtjänstbaser. Sist men inte minst bör man fråga sig hur man ska gå vidare ifall det inte går att rättfärdiga dessa lönenivåer och löneskillnader. Bör vi implementera lönetak och, i så fall, i vilken form?

Undervisning

FP1100: Moralfilosofins historia (tillsammans med Petra Andersson)

LIB131 Quadrivium: Människan och naturen (Filosofins etik)