Länkstig

Alexander Andersson

Postdoktor

Avdelningen för filosofi och logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C516
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Alexander Andersson

Bakgrund

Doktor i praktisk filosofi.

Forskning

Från och med hösten 2022 bedriver jag det VR-finansierade projektet ”Vad förtjänar vi i en meritokrati?” (internationell postdok). Inom ramarna för projektet är jag gästforskare vid Tilburg University (TiLPS) i Nederländerna. Syftet med projektet är att luckra upp de praktiska problem som förtjänstteori dras med och som har förbisetts av kritiker såväl som förespråkare av meritokrati.

Är meritokrati helt enkelt ett ideal som marknadsliberaler använder sig av för att rättfärdiga elitism och extrem rikedom? Eller ligger det något i, som meritokrater hävdar, att i ett meritokratiskt samhälle får alla precis vad de förtjänar och behandlas med likvärdig respekt och värdighet?

En central del av projektet utreder hur vi ska gå till väga för att mäta förtjänst – dels med avseende på vad någon kan sägas förtjäna i en objektiv mening, dels i en komparativ mening med avseende på vad någon kan sägas förtjäna baserat på hur deras prestation relaterar till andras. Ett annat problem att ta itu med gäller huruvida förtjänst är kompatibelt med det faktum att många av våra färdigheter och talanger är medfödda och är till stora delar baserat på tur. Sist men inte minst behöver en meritokrat förklara vad det är som gör en belöning proportionsenlig, vilket är ett grundläggande krav för en förtjänstbaserad fördelning. Hur mycket är en arbetsdag värt i termer av lön? Och varför är just lön en lämplig form av belöning för ett väl utfört jobb?

Mitt doktorandprojekt var en del av Financial Ethics Research Group och berörde främst frågor om förtjänst och teorier om rättvis lönesättning. Jag disputerade i december 2021 med min avhandling "Giving Executives Their Due: Just Pay, Desert, and Equality". Avhandlingen finns tillgänglig här.