Länkstig

Georgios Rentzos

Benämning saknas

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
41346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Georgios Rentzos

Georgios Rentzos är specialist i Allergologi. Kliniskt verksam allergolog och forskare inom allergi och astma. Disputerad i ämnet födoämnesallergi och har ägnat sin forskning huvudsakligen åt den allergiska inflammationen i mag-tarmkanalen hos pollenallergiker samt diagnostiken för födoämnesallergi med användning av basofilaktiveringstestet. Ytterligare har studerat prevalensen av födoämnesöverkänslighet hos patienter med astma. Forskningsintresse inriktat på allergidiagnostik och behandling av patienter med svår födoämnesallergi.