Länkstig

Sektionen för examen och tentamensservice

Vid Utbildningsenheten

Kontaktinformation

E-post
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Sektionen för examen och tentamensservice

Examensgruppen ansvarar för att utfärda samtliga examensbevis vid Göteborgs universitet, från grundnivå till forskarexamen. Sektionen utfärdar även kursbevis, dubblettbevis (då studenten förlorat sitt original), samt handlägger tillgodoräknande av utlandsstudier. Sektionen erbjuder support till institutioner och fakulteter i frågor som rör examensområdet och tillgodoräknanden, och hanterar även verifieringsfrågor från arbetsgivare.

Tentamensservice ansvarar för bokningar av skrivningsplatser i de universitetsgemensamma skrivsalarna. Tentamensservice tar emot och förbereder tentamina inför de olika skrivtillfällena och bokar in tentamensvakter.