Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Wallenberg finansierar symposium om typografiskt landskapande

Publicerad

CERGU-forskare Johan Järlehed har beviljats finansiering av Marcus Wallenbergs stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete för att arrangera ett internationellt symposium om typografiskt landskapande, 17-18 juni 2013.

Temat för symposiet är typografi i det språkliga eller semiotiska landskapet (SSL). Studiet av SSL är ett snabbt framväxande forskningsfält med tyngdpunkt inom internationell sociolingvistik men med allt fler tvärvetenskapliga angreppssätt. En central frågeställning inom fältet är hur språk, bild och rum samverkar i skapandet av identiteter, gemenskaper, gränser och maktrelationer i det offentliga rummet. Detta har hittills främst undersökts genom att analysera skriven text på skyltar och andra kommunikationsunderlag i det urbana rummet. Trots typografins centrala funktion för utformningen av den skrivna texten har emellertid få studier inom SSL ägnat den någon uppmärksamhet. Symposiets syfte är därför att sammanföra språkvetenskaplig och typografisk kompetens för att undersöka och diskutera typografiska aspekter av det semiotiska landskapet.

Framförallt behandlar symposiet de kulturella, ideologiska, ekonomiska och teknologiska aspekterna av typografi. Hur används typografi i det offentliga urbana rummet för att ”färga” det i något avseende, någon riktning? Hur bidrar den till att skapa och utmana identiteter, gemenskaper, gränser och maktrelationer? Dessa frågor kan angripas utifrån flera olika perspektiv, t ex produktionsförhållanden, kulturella, ekonomiska och teknologiska förutsättningar för typografisk design, receptionen av bestämda typsnitt och förhandlingen av dess betydelser, form- och designhistoriska aspekter. De inbjudna deltagarna har dessutom unika erfarenheter och kunskaper om skilda språkliga, kulturella och geopolitiska sammanhang och historiska perioder vilket skapar ett brett diskussionsunderlag.

Mer information och program kommer snart att annonseras på denna websida. För frågor under tiden, vv kontakta johan.jarlehed@sprak.gu.se.