Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild av moln, träd och snö
Foto: Eiko Tsuchiya
Länkstig

Vetenskapens syn på klimatet samlad på 15 sidor

Publicerad

Professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet är samordnare för en ny skrift från Vetenskapsakademien, som släpps i samband med klimatmötet i Glasgow.
– Vi försöker på ett populärvetenskapligt sätt förklara vetenskapssamhällets samlade syn på klimatet, säger han.

Det är en grupp framstående klimatforskare som har arbetat fram materialet tillsammans med en redaktör. En av de sakkunniga, och samordnande redaktör för skriften, är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av ledamöterna i Vetenskapsakademien. Han är även en av de koordinerande huvudförfattarna till FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport som släpptes i början av augusti i år.

Klimatförändringar påverkar redan alla regioner

Bild
Deliang Chen
Deliang Chen
Foto: Johan Wingborg

I skriften Vetenskapen säger – om klimatet slår forskarna fast att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt och att framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är ett uttryck för hur mycket varmare eller kallare klimatet blir efter en störning av något slag.

– Det vi skriver baserar sig på den senaste IPCC-rapporten och andra publicerade forskningsresultat för Norden. IPCC-rapporten är på nästan 4 000 sidor med 40 sidors sammanfattning på engelska, men vi håller oss till 15 sidor på svenska och försöker förklara på ett populärvetenskapligt sätt. Vi vänder oss till både journalister, beslutsfattare, gymnasieelever och den breda allmänheten, säger Deliang Chen.

Ett särskilt fokus ligger på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor. Men också på det nordiska perspektivet. Den som läser skriften får bland annat lära sig att temperaturökningen de senaste 160 åren har varit som störst på de nordliga breddgraderna. I Sverige är ökningen nästan dubbelt så stor som det globala medelvärdet på cirka 1,1 grader.   

Mänsklig klimatpåverkan tydlig

Deliang Chen har under sin forskarkarriär på nära håll följt hur kunskapsläget utvecklats inom fältet.

– Första gången jag arbetade åt IPCC var i slutet av 1990-talet. I den rapport som jag medverkade till då skrev man att det var ”troligt” att människan varit den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen. I IPCC:s rapport från 2013 stod det att det var ”extremt troligt”. Och den här gången, 2021, skriver organisationen att det ”utan tvekan är mänsklig påverkan” som ligger bakom.

Att forskningen på senare år nått fram till en samsyn om klimatförändringarna tror han inte alltid att allmänheten är fullt medveten om. Istället sprids ibland missuppfattningar om att det fortfarande råder oenighet inom vetenskapssamhället om hur det faktiskt förhåller sig.

– Det är viktigt att känna till att det kapitlet är avslutat nu. Det är också viktigt att veta att det inte är för sent att agera och att allt vi gör påverkar klimatet. Ibland hör man att det inte spelar någon roll vad vi gör i Sverige, men det är inte sant. Varje ton koldioxid vi släpper ut har en påverkan.

Här kan du ladda ner skriften Vetenskapen säger – om klimatet

Kontakt:
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet
E-post: deliang@gvc.gu.se
Telefon: 031-786 48 13

Mer information

FAKTA

  • Vetenskapen säger – om klimatet är den andra i en serie populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien som distribueras med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.
  • Deliang Chen har samordnat arbetet med skriften. Från Göteborgs universitet har även Hui-Wen Lai, doktorand vi institutionen för geovetenskaper, medverkat i arbetet