Bild
Äldre kvinna ligger på golvet i badrummet efter ett fall.
Primär hyperparatyreoidism innebär en 51 procent ökad risk för höftfraktur.
Foto: Getty Images
Länkstig

Vanlig hormonsjukdom kopplas till frakturer, stroke och infarkt

Publicerad

Patienter med hormonsjukdomen primär hyperparatyreoidism har en 51 procent ökad risk för höftfraktur och en 45 procent ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Det är resultat från stor en studie från Göteborgs universitet, som också visar att operation minskar dessa risker.

Primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom, framför allt bland äldre. Vanligast är den hos kvinnor, där den drabbar omkring tre procent av alla efter klimakteriet. Sjukdomen ger inga särskilda symtom, utan upptäcks ofta av en slump i samband med blodprov, som då visar förhöjda nivåer av kalcium och normala eller förhöjda nivåer av bisköldkörtelhormon. Den störda kalciumbalansen i blodet kan orsaka skada på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

Det finns tidigare studier som kopplat primär hyperparatyreoidism till benskörhet och hjärtkärlsjukdomar, men eftersom studierna varit få och små har sambandet varit omdiskuterat.

Bild
Kristian Axelsson
Kristian Axelsson
Foto: Stefan Svensson

Den här studien är publicerad i tidskriften i JAMA Network Open och bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Alla de 16 374 patienter som ingår i studien har någon gång mellan 2006 och 2017 diagnostiserades med primär hyperparatyreoidism. Var och en av dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen, som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

– Vi visar att obehandlad primär hyperparatyreoidism innebär en 51 procent ökad risk för höftfraktur och en 45 procent ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög, och dessutom är risken att avlida 72 procent förhöjd. Den ökade risken för dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och ST-läkare i allmänmedicin vid Närhälsan Norrmalm Skövde, som är studiens försteförfattare.

Operation minskar risker

Kirurgi där hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas, så kallad paratyreoidektomi, är den enda definitiva behandlingen vid primär hyperparatyreoidism. Operationen ges till patienter som uppfyller särskilda kriterier. De som inte opereras rekommenderas noggrann uppföljning.

Studien visar att den förhöjda risken för höftfraktur, infarkt och stroke minskade signifikant för de patienter som fått operationen.

Bild
Mattias Lorentzon
Mattias Lorentzon
Foto: Elin Lindström

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för osteoporosfraktur, fallskador och död i hjärt- och kärlhändelser är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk bör vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är senior författare för studien.

Titel: Analysis of Comorbidities, Clinical Outcomes, and Parathyroidectomy in Adults With Primary Hyperparathyroidism