Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad kan träd berätta om klimatet i Asien?

Publicerad

Träd bildar årsringar och tjockleken på dessa är beroende av väderförhållandena under tillväxtåret. Andrea Seim, forskare vid Göteborgs universitet, har undersökt hur trädringar kan användas för att undersöka klimatvariationer i Asien.

Forskare rider tillbaka till boendet efter att ha tagit prover på enar som växer på berget i Naryn, Kirgizistan.

Forskare rider tillbaka till boendet efter att ha tagit prover på enar som växer på berget  i Naryn, Kirgizistan, foto  Andrea Seim.

Den pågående klimatförändringen har lett till förändringar i regionala klimatförhållanden runt om i världen. En ökning av extremväder i Asien under senare tid, som torka eller översvämning, har fått allvarliga ekonomiska och humanitära konsekvenser.

Trädringar är levande klimatarkiv

I klimat med tydliga säsongsvariationer, utvecklar träd en trädring varje år. Variationer i årsringarnas tjocklek kan relateras till specifika väderförhållanden. Under blötare växtsäsonger med gynnsamma temperaturer, bildar träd som växer i torra områden bredare ringar, medan under torra år blir trädringarna smala.

Provtagning av enar på olika platser i Uzbekistan och Kirgizistan, Centralasien.I områden där nederbörden är ungefär lika stor som den potentiella avdunstningen (semiarida regioner), som Centralasien, har ökad temperatur och förändringar i vattentillgång under senare tid ökat trycket på samhällen och ekosystem. Genom att använda trädringar från över 1000 enar (juniperus sp), studerades effekten av regionala klimatvariationer i denna region. (Se bild 1 och 2.)

Studierna visade att minskad nederbörd och högre temperaturer under sommaren under de senaste årtiondena har orsakat minskad tillväxt hos en i bergsmiljöer.

− Detta resultat ger viktig information i strävan efter att bevara dessa viktiga ekosystem samt att förhindra potentiell skogsdöd i denna region med hög biologisk mångfald, säger Andrea Seim, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Förändringar i atmosfäriska förhållanden i Asien

En annan viktig aspekt av avhandlingen var att testa en ny metod där man använder klimatinformationen i trädringarna för att studera lufttrycksmönster i Asien. I denna region har till exempel hög- och lågtryck stor betydelse för lokala väder- och klimatförhållanden.

Porträtt av Andrea Seim− Vi visade att genom att använda trädringsdata från en stor region går det att återskapa dessa mönster tillbaka i tiden. Denna upptäckt gör det möjligt att utnyttja trädringar för att rekonstruera inte bara temperaturen eller torka i det förgångna, men även molnighet eller variationer i atmosfäriska trycksystem i tid och rum.

Avhandlingens titel: Spatiotemporal climate and atmospheric circulation variability in Asia inferred from tree rings
http://hdl.handle.net/2077/42101
Handledare: Hans Linderholm

Kontakt:

Andrea Seim, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, 031-7862938, 076-2035735, andrea.seim@gvc.gu.se

Foto:

Bild 1: Forskare rider tillbaka till boendet efter att ha tagit prover på enar som växer på berget i Naryn, Kirgizistan, foto Andrea Seim.

Bild 2: Provtagning av enar på olika platser i Uzbekistan och Kirgizistan, Centralasien. Foto av Andrea Seim och Gulzar Omurova.

Bild 3: Porträtt av Andrea Seim. Foto av av Gulzar Omurova.