Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

Publicerad

Nu förespråkas minst ett års rehab, och noggranna tester, innan unga personer återupptar knäkrävande idrott efter korsbandsoperation. Forskning visar att de som börjar idrotta igen relativt snabbt efter operation har kraftigt förhöjd risk för efterföljande korsbandsskador.

Fotbollsspelare in action

– Det absolut viktigaste är att låta rehabiliteringen ta tid. Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket, säger Susanne Beischer, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och kliniskt verksam fysioterapeut.

Främre korsbandsskada är en av de vanligaste skadorna i knäleden och drabbar främst idrottsaktiva ungdomar inom exempelvis fotboll, handboll, innebandy och basket. I sin forskning har Susanne Beischer fokuserat på ungdomars och unga vuxnas återgång till idrott efter operation.

Uppemot 30 procent visade sig få ytterligare en främre korsbandsskada, i samma eller i motsatta knät, kort efter återgång till sin idrott. Skillnaderna var dock stora beroende på hur länge de pausat från sitt idrottande.

Styrka och hopp

Av dem som började idrotta inom nio månader efter korsbandsoperationen var det närmare en tredjedel (10 av 33 individer) som skadades igen. Bland de som väntade nio månader eller mer var andelen som fick en ny skada avsevärt lägre (8 av 126).

Totalt ingick 729 idrottande ungdomar (15-20 år) och unga vuxna (21-30 år) i de olika delstudierna i avhandlingen. Deras rehabilitering individualiserades av respektive ansvarig fysioterapeut inom primärvården.

Av de yngre personer som studerades var hälften igång och idrottade som vanligt redan åtta månader efter operation, medan de unga vuxna väntade längre. Oavsett åldersgrupp var det bara en av fyra som hade återfått tidigare lårmuskelstyrka och hoppförmåga när idrottandet återupptogs.

Stöttning och tydlighet

Unga idrottare, framförallt de under 20 år, rekommenderas att förlänga sin rehabilitering till minst nio månader, helst ett år eller mer, samt se till att styrka och hoppförmåga återställs innan de återgår till idrott.

För att avgöra om en person är redo att återgå till idrott rekommenderas fysioterapeuter att noggrant och regelbundet utvärdera unga idrottare genom att använda frågeformulär och tester av lårmuskelstyrka och hoppförmåga. Detta sker i dag inom forskningssamarbetet Projekt Korsband där Göteborgs universitet är aktiv part.

– Det här ställer extrema krav på oss som fysioterapeuter. Vi måste involvera, stötta och skapa motivation för de här personerna så att deras rehab verkligen blir av och att vi inte släpper tillbaka dem för tidigt. Det är också viktigt att fysioterapeut och ortoped tidigt, före operation, informerar patienten om att rehabiliteringen tar tid och att det gäller att ha rätt förväntningar, säger Susanne Beischer.

Deltagarna i studierna är rekryterade från främst Göteborgsregionen via ansvarig fysioterapeut eller ortoped.

Titel: Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction

Forskningssamarbetet Projekt Korsband

Kontakt: Susanne Beischer

Bilder: Genrebild fotboll (foto: Mattonstock)