Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulla Wide professor i odontologisk psykologi

Publicerad

 Ulla Wide vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa har av rektor befordrats till profeesor i odontologisk psykologi.

Från akademiliv.se;

Akademiliv gratulerar Ulla Wide till professuren! Hon forskar, både kliniskt och epidemiologiskt, om hur tandvårdsrädsla kan förebyggas och behandlas, och hur patienter kan stöttas mot ett mer hälsofrämjande beteende. Både inom tandvården och på institutionen för odontologi ser hon ett stort intresse för utveckling av tvärvetenskapliga samarbetsformer för en bättre vård, där exempelvis psykologer eller dietister pratar om beteendeförändring med patienter på deras tandvårdsklinik.

Ulla Wide undervisar inom samtliga program vid institutionen, med fokus på bemötande, kommunikation och samarbete. Alltsedan sitt avhandlingsarbete, om livssituiationen för flickor och kvinnor med könskromosomavvikelsen Turner syndrom, är hon fortsatt aktiv vid Turnercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (av Elin Lindström Claessen)