Bild
Doktorander diskuterar i grupp, utomhus, i solsken.
Foto: Lars Magnusson
Länkstig

Tvärvetenskapliga möten på Centrum för Health Governance första workshop

Publicerad

På den första doktorandworkshopen vid nyinrättade Centrum för Health Governance möttes ett tjugotal doktorander från Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin med vitt skilda forskningsintressen. Syftet var att lära känna varandras forskningsprojekt och, kanske ännu viktigare, att lära känna varandra.

– Det här är ett nystartat centrum och det här är en bra uppstartsaktivitet. Doktoranderna är oerhört viktiga för vår framtida forskning och att redan nu knyta kontakter över fakultetsgränser är en bra startpunkt för samverkan mellan olika discipliner, säger Ewa Wikström, professor och föreståndare för Centrum för Health Governance.

Centrum för Health Governance är Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins gemensamma satsning inom hälsoekonomi och styrning. Här samlas forskning och utbildning inom området health governance, för att generera direkt användbar kunskap för hälso- och sjukvårdssektorn. Forskningen inom health economics och health management har ett tvärvetenskapligt fokus och är bred, från styrning och organisation till frågor om kostnadseffektivitet vid specifika behandlingar.

Bild
Foto: Lars Magnusson
Bild
Foto: Lars Magnusson

Bredd i forskningsprojekt

Under workshopen presenterade doktorander från både Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin sina forskningsprojekt för varandra och för en grupp seniora forskare. Och precis som forskningen vid centrumbildningen fanns en stor bredd i de olika doktorandprojekten. Från studier av att mäta kostnadseffektivitet inom personcentrerad vård till hälsoekonomiska perspektiv på digitalisering inom vården, ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens och studier av hur covid-19 påverkat hälsovården i Indonesien.

Bild
Porträttbild av Jean Nepo Utumatwishima.
Jean Nepo Utumatwishima.
Foto: Lars Magnusson

Jean Nepo Utumatwishima från Rwanda är doktorand inom global public health. Hans avhandlingsprojekt undersöker undernäring hos barn i Rwanda med fokus på såväl socioekonomiska och psykologiska faktorer som genusdimensioner och våld i hemmet:

– Jag är imponerad av workshopen, särskilt av hur olika idéer, forskningsprojekt och bakgrunder som möts här, men med en gemensam vision om att kunna leverera kostnadseffektiv vård. Jag arbetar också som läkare på ett sjukhus i Rwanda och där utvärderas inte alltid de, ibland dyra, åtgärder som görs inom vården. Här möter jag perspektiv som jag både kan ta med mig i mitt arbete som läkare och i min avhandling.

"Kul med ett sammanhang för health governance-frågor"

Workshopen avslutades med en diskussion om fortsatta gemensamma aktiviteter. Det kan komma att handla om seminarier, deltagande i nationella och internationella konferenser och erfarenhetsutbyte om doktorandprocessen. Dessutom kommer de seniora forskarna att anordna workshops runt gemensamma ansökningar.

Bild
Porträttbild av Mimmi Kheddache Jendeby, ung kvinna med ljust hår och glasögon.
Mimmi Kheddache Jendeby
Foto: Lars Magnusson

Mimmi Kheddache Jendeby är samverkansdoktorand i arbetsvetenskap och arbetar även som strateg inom Västra Götalandsregionen. I sin forskning undersöker hon olika aspekter av införandet av framtidens vårdinformationsmiljö inom Västra Götaland.

– Det har varit en väldigt spännande och rolig dag. Nu hoppas jag att det ska bli en fortsättning, med fler och fördjupande träffar - den här träffen handlade mycket om att börja lära känna varandra. Det är väldigt kul med ett sammanhang där health governance-frågor står i centrum och att man får ett forum för att diskutera dem, säger hon.