Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskaplig utbildning i logik vässar kompetensen

Hösten 2016 startar ett helt nytt internationellt och tvärvetenskapligt masterprogram i logik vid Göteborgs universitet. Här kan studenter som läst till exempel matematik, filosofi, lingvistik eller datavetenskap få nya verktyg för exempelvis kvalificerade jobb inom industrin.

Fredrik Engström och Martin Kaså, ansvarar för det nya masterprogrammet i logik vid Göteborgs universitet. Foto: Monica HavströmFredrik Engström och Martin Kaså, ansvarar för det nya masterprogrammet i logik vid Göteborgs universitet. Foto: Monica Havström

– Logik är fundamentalt inom många områden och används till exempel av människor som jobbar med mänsklig kognition, frågor kring språklig mening eller programmering. Fördjupade studier i logik ger nya perspektiv, vilket ger studenten bättre metoder att lösa problem och ta sig an nya utmaningar, säger Fredrik Engström, forskare i logik och en av de programansvariga.

– Det har saknats en tvärvetenskaplig logikutbildning på masternivå och därför är vi glada att nu kunna ta emot studenter som har olika ämnesbakgrund och är från hela världen, säger Fredrik Engström.

Undervisningen är på engelska och fokuserar under första året på en gemensam kunskapsgrund eftersom studenterna kommer från så skilda ämnesområden.

– Sedan specialiserar de sig på valfria grenar inom logikämnet. Det kan till exempel handla om matematisk logik, formell semantik, matematikfilosofi eller webbontologi, säger Fredrik Engström.

Logikutbildningen i Göteborg förbereder för en akademisk forskarkarriär, men kan också fungera som fördjupning och förstärkning av studenternas grundexamen inför kvalificerade jobb inom fält som webbteknologi eller artificiell intelligens.

Logic Master’s Programme ges av institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, tillsammans med lärare och forskare från IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers.

För mer information om programmet, kontakta Martin Kaså, tel: 031-786 4287, e-post: mil-info@gu.se