Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tropisk cyklon på jorden syns från rymden
Foto: MostPhotos
Länkstig

Tropiska cykloner vid Mekongfloden blir kraftigare

Publicerad

Kring Mekongfloden, som är världens tionde längsta flod, bor 70 miljoner människor. Området kommer i framtiden att drabbas av allt kraftigare tropiska cykloner med extrema vindar, stora regnmängder och översvämningar som följd, vilket riskerar ställa till stor skada. Det visar en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Bild
Aifang Chen ler.
Aifang Chen.

FN:s klimatpanel beräknar att tropiska cykloner kommer att bli kraftigare i takt med att den globala uppvärmningen ökar.

Medan de tropiska cyklonerna antas dra sig norrut i framtiden, och kanske snarare drabba till exempel Japan, kommer de kring Mekongfloden i Sydostasien troligtvis inte bli fler. Men de kommer däremot bli allt mer intensiva och därför ställa till mer skada. Det kommer att bli särskilt tydligt i områden nära kusten, enligt Aifang Chen, doktorand vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Orsakar översvämningar

Under åren 1985–2018 orsakades en fjärdedel av översvämningarna i de lägre liggande länderna vid Mekongfloden av tropiska cykloner. Översvämningar som orsakats av tropiska cykloner, har dessutom visast sig ha större effekt på människors liv, hälsa och ekonomier än genomsnittet av översvämningar. Ett exempel är den cyklon Ketsana som härjade 2009 och som drabbade fyra länder i området hårt. Skadorna beräknades då uppgå till en miljard US dollar.

– Att vidta åtgärder för att skydda sig mot liknande händelser i framtiden blir därför allt viktigare. Länder som Myanmar och Kambodja har drabbats hårdare av översvämningar, delvis eftersom deras skydd mot sådana är dåligt, säger Aifang Chen.

Riskabla åtgärder

Åtgärder som länder kan göra för att motverka översvämningarna är att bygga vallar och att dika ut. Och att försöka få folk att inte bosätta sig för nära floden. Ett annat sätt som ibland diskuteras är att bygga dammar även om det är ett kontroversiellt ämne, anser Aifang Chen.

– Dammar kan inge falsk trygghet och få ännu fler att bosätta sig i området.

Aifang Chen har använt fritt tillgänglig atmosfärsdata som hon matat in i atmosfärs- och havsmodeller. Dessa har högre upplösning för att kunna simulera förändringar i ett mindre område, än de globala klimatmodeller som annars används vid denna typ av modellering för att se de stora övergripande trenderna. De mer högupplösta modellerna har hon använt för att göra simuleringar av framtida cyklonaktivitet kring Mekongfloden.


Foto: MaxalTamor (Mostphotos)
Personporträtt: Aifang Chen, AGU Fall Conference 2019

Om avhandlingen

Avhandlingens namn: Tropical cyclone induced extreme wind, rainfall, and floods in the Mekong River Basin

Här hittar du avhandlingen

Handledare: Professor Deliang Chen och Professor Roland Barthel