Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre frågor till Viktor Ström - doktorand i innovation och entreprenörskap

Publicerad

Hur är det att doktorera på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE)?

Viktor StrömAtt vara doktorand på IIE är otroligt spännande och det beror till stor del på alla mina kollegor och de intressanta forskningsfrågor de analyserar. Även fast IIE är relativt liten institution, känner jag som doktorand att det alltid finns någon jag kan diskutera mina senaste idéer och hypoteser med, och därigenom få värdefull input på hur jag kan utveckla dem ytterligare. Vidare tycker jag att institutet har ett intressant och stimulerande socialt nätverk som bidrar till den spännande miljön genom att man bjuder in externa aktörer till workshops, presentationer och diskussioner, m.m.

Vad forskar du om?

Intresset för innovation och entreprenörskap har alltid funnits inom mig och jag har under hela mitt liv haft en drivkraft att excellera i vad jag än sysslar med. Den kontinuerliga utvecklingen har idag resulterat i att det inte längre räcker med att ha en extrem spetskunskap, utan man måste också kunna integrera den med annan (extern) kunskap. Det här har lett till att det sociala nätverket idag är viktigare än någonsin. En del av min avhandling handlar om att analysera ett socialt nätverk, där forskare som arbetar med tekniska lösningar, samverkar med industrin för att skapa ny kunskap inom ett fält. Genom att analysera detta, hoppas jag kunna svara på frågor så som:

  • Hur skapas nya relationer mellan forskare och industrin och hur utvecklas relationerna över tid?
     
  • Vad händer med en forskares produktivitet och nätverk när han/hon byter anställning och vad har detta för konsekvenser på de gamla/nya kollegornas produktivitet och sociala nätverk?

Varför är detta viktigt?

Att stärka samarbetet mellan universitet och industri är en viktig forskningsfråga inom IIE då ny kunskap behövs för att ta fram innovationer som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Svaren på de specifika frågorna ovan, och snarlika frågeformuleringar, kommer att öka vår kunskap om hur individers nätverk utvecklas och reagerar på förändringar. Därmed kommer min forskning kunna bidra med viktiga insikter om hur man kan förbättra produktiviteten för individer i en ständigt föränderlig värld.