Länkstig

Thomas Sterner i Göteborgs nya klimatråd

Publicerad

Miljöekonomen Thomas Sterner är en av sju forskare som ingår i Göteborgs stads nyinrättade klimatråd, som genom analyser och granskning av klimatpolitiken ska hjälpa staden att nå sina klimatmål. Han hoppas kunna bidra med nationella och globala perspektiv.

– För ett framgångsrikt klimatarbete krävs det både ett lokalt och ett globalt perspektiv och jag hoppas kunna bidra på ett konstruktivt sätt med den nationella och internationella biten, samtidigt som jag ser fram emot att lära mig mycket om tekniska och lokala delar, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bild
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.
Foto: Johan Wingborg

Som andra kommun i landet startar Göteborgs stad ett lokalt forskningsråd med uppgift att utvärdera och stötta klimatpolitiken i kommunen. Det lokala klimatrådet liknar de regionala och nationella klimatråd som finns sedan tidigare, och forskarna i rådet kommer att arbeta självständigt gentemot politiker och tjänstemän. Rådet ska att analysera hur klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, genom att föreslå och värdera olika åtgärder.

– Det känns både spännande och nyttigt – det är ett ganska nytt perspektiv för mig. Jag är mer van vid att tänka på klimatet nationellt och internationellt. Samtidigt vet jag att det finns en miljon detaljer i allt från kollektivtrafik till hamnar, sopförbränning och fjärrvärme som kräver ett lokalt engagemang och beslutsfattande, säger Thomas Sterner.

Göteborgs stad har fattat beslut om att anpassa sig till FN:s 1,5-gradersmål – vilket innebär att koldioxidutsläppen lokalt måste ner med över tio procent per år fram till 2030. Inrättandet av klimatrådet är ett sätt att få ökat tryck i det arbetet.

– Det gäller å ena sidan att gå in i detta med glöd och entusiasm – klimatarbetet går ju alldeles för långsamt. Å andra sidan måste man också ha respekt för att det finns många aktörer och att vår roll endast kan vara pådrivande och rådgivande, säger Thomas Sterner.

Beslutet att inrätta ett klimatråd togs av miljö- och klimatnämnden 24 maj 2022. Övriga forskare som ingår i rådet är Fredrik Hedenus, bitr professor, rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Frances Sprei, docent, rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Holger Wallbaum, professor, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, Petra Svensson, lektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Andreas Nilsson, professor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Ebba Brink, forskare vid Centre for Sustainability Studies, Lunds universitet.

Text: Lars Magnusson