Bild
Therese Karlsson
Länkstig

Therese Karlssons avhandling om plast i havet vinner pris

Publicerad

Therese Karlsson vid Institutionen för marina vetenskaper tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2020. I sin doktorsavhandling har hon studerat plastskräp i havet, och därmed bidragit till förståelsen om plastens spridning och nedbrytningsprocesser.
– Plast är en materialgrupp som används på så många olika sätt, så genom att förstå vad som händer med den när den hamnar i havet, så kan vi lättare arbeta med hållbara, faktabaserade lösningar, säger Therese Karlsson.

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling.

Therese Karlsson menar att det finns många utmaningar inom hennes forskningsområde, inte minst kring hur vi bäst mäter föroreningspartiklar. Men i det lite större perspektivet, så skulle hon dock säga att de främsta utmaningarna handlar om att kommunicera kring plastskräp på ett bra sätt, så att lösningarna som föreslås matchar problemen.

– Det är långt mer effektivt att förhindra att plasten hamnar i miljön, än att fokusera på uppstädning. Dessutom behöver vi vara tydliga med att våra nuvarande produktions- och konsumtionsmönster är ohållbara, oavsett material.

Arbetar nu på Greenpeace

Just nu jobbar Therese Karlsson deltid på Greenpeace, där hon bland annat har varit involverad i kampanjen mot expansionen av Preems raffinaderi i Lysekil, där Preem nu dragit tillbaka sin ansökan.

– Som forskare har man ett ansvar att kommunicera den kunskap man har och samarbeta transdisciplinärt, så att forskningsresultaten kan nå det omgivande samhället. Min tid på universitetet har fått mig att förstå att det från ett vetenskapligt håll är väldigt tydligt att vi måste ställa om till ett mer hållbart samhälle, så att tillåta en expansion av en fossil industri går rakt mot det forskningen säger att vi behöver göra.

– Vi är mitt i en avgörande period för hur samhället kommer att utvecklas och för att kunna skapa en hållbar framtid så krävs det att vi gör stora förändringar, både i hur vi producerar och konsumerar material och energi. Jag kommer därför att fortsätta jobba inom de frågorna på olika sätt och håller just nu på att fundera över var jag kan göra mest nytta, säger Therese Karlsson.

Motivering


Therese Karlssons avhandling och publikationer har i signifikant omfattning bidragit till att föra forskningsfältet om plastskräp i havsmiljön framåt, framförallt vad gäller källor, spridning och nedbrytningsprocesser av olika former av plast. Forskningsarbetet har genomsyrats av transdisciplinaritet där interaktioner med myndigheter, kommuner, NGO:s och företag varit en integrerad del som gått hand i hand med spetsforskningen. Trots sin unga akademiska ålder har Karlsson redan en imponerande publikationslista med stor andel försteförfattade och välciterade bidrag. Therese Karlsson har blivit inbjuden talare på konferenser, som granskare för tidskrifter, och föredragshållare för beslutsfattare. Allmänhet och media har visat stort intresse för Karlssons forskningsprojekt och plast i miljön i allmänhet. Detta har lett till ett stort antal medianedslag där Therese Karlsson lärt sig att med fingertoppskänsla balanserat förmedla kunskapsläget för plast i havet sakligt men med ett språk som gemene man kan ta till sig och samtidigt med hög vetenskaplig integritet.