Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stormarna en förklaring till stora regnmängder

Publicerad

SMHI varnar för höga vattenflöden i flera län och vattennivåerna fortsätter att stiga i vattendrag i Halland, Småland och Blekinge. I Nissan och Lagan är vattenflödena på en nivå som dyker upp i snitt vart femtionde år.

Hus omringat av vatten med en utsprutande vattenstråle

 

Vad beror de väldiga översvämningarna på?
– Mycket regn har kommit i samband med sydvästliga vindar. Extra stora mängder kom i samband med stormarna, som till exempel Ciara och Dennis, säger klimatforskaren Hans Linderholm, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet.

– När mycket nederbörd kommer leder det till att marken blir mättad och den kan inte ta upp mer vatten: det vill säga det blir stor ytavrinning.

Hus med vatten runtom. Översvämmad å i bakgrunden.Har översvämningarna något att göra med att det inte snöat?
– När nederbörden kommer som snö, så kan effekten av höga vattenflöden senareläggas tills det blir snösmältning. Men den milda vintern har resulterat i mer regn än snö. Det kan delvis relateras till att den så kallade Nordatlantiska Oscillationen, som är en naturlig svängning i atmosfären över nordatlanten, har varit positiv under stora delar av vintern. Det har gett en ökad frekvens av väst-sydvästliga vindar som dragit in mild luft till Sverige.

– De hårda vindarna beror på stora tryckskillnader mellan lågtrycket över Island och högtryck över Azorerna, vilket ger starka vindar. Om tryckskillnaden istället hade varit liten, hade kall polär luft kunnat ta sig ner över landet.

Varningsskylt för översvämning intill å.Vad är det värsta som kan hända?
– Stora översvämningar ger ju stora skador på infrastruktur som kan vara kostsamma. Översvämningar kan också resultera i att föroreningar läcker ut i sjöar och vattendrag. Bli det mycket blött i marken så kan till exempel skog lättare fällas i stormar.

Hur ovanligt är det med sådana här stora översvämningar?
– Det är inte helt ovanligt, men i en varmare framtid kommer de väderförhållanden vi ser idag vara mer vanliga, och därmed kommer översvämningar bli vanligare.

Vad är det bästa som kan hända för att översvämningarna ska lägga sig?
– Att det inte regnar på ett bra tag ...

Kontakt:
Hans Linderholm, hansl@gvc.gu.se, 031–786 2887, 070–858 9504

Foto: Hus i Knäred vid Lagan. Översvämning i Lagan vid Laholm (Privat).