Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Coronavirus
Länkstig

SOM-undersökning mäter Sverige i kris

Publicerad

SOM-institutet genomför en specialundersökning för att studera Sverige under rådande coronavirusepidemi. Undersökningen skickas ut under april månad till ett slumpmässigt urval om 6000 personer i åldrarna 16-85 år. Undersökningens upplägg liknar den nationella SOM-undersökningens - som genomförts varje höst sedan 1986 - men denna gång ligger enkätfrågornas fokus på coronavirusets implikationer för individen och för samhället.

SOM-institutet genomför en specialundersökning för att studera Sverige under rådande coronavirusepidemi. Undersökningen skickas ut under april månad till ett slumpmässigt urval om 6000 personer i åldrarna 16-85 år. Undersökningens upplägg liknar den nationella SOM-undersökningens - som genomförts varje höst sedan 1986 - men denna gång ligger enkätfrågornas fokus på coronavirusets implikationer för individen och för samhället.

Coronaviruset innebär stora omställningar för oss alla just nu. Resor, projekt och sammankomster stoppas. Ekonomiska landskap förändras. Verksamheter stängs, medierapporteringen smalnar av och sjukvården belastas. Vissa myndigheter försvinner helt i bruset medan andra pressas oerhört hårt. Med den extrainsatta undersökningen hoppas SOM-institutet vetenskapligt kunna studera den svenska befolkningens reaktioner, tankar och åsikter i samband med pandemin.

Undersökningen kommer att visa de nuvarande förtroendenivåerna för såväl politiker som myndigheter och andra inblandade aktörer, samt studera attityder till bland annat sjukvård, ekonomin, EU och de rådande förhållningsreglerna i Sverige. Därtill studeras vilka nyhetskanaler befolkningen använder för att ta till sig information, hur vanor och beteenden förändras i samband med hemarbete och social distansering, samt hur oroliga svenskarna egentligen är och för vad.

Undersökningen genomförs i samverkan med flera forskningsprojekt vid framförallt Göteborgs universitet, avrapportering kommer att ske under hösten 2020.

Har du fått en enkät från SOM-institutet?
Logga in med uppgifterna i brevet och besvara undersökningen på www.som.gu.se/svara

Har du frågor om undersökningen, hör av dig till oss på svar@som.gu.se