Länkstig

SOM-seminariet 2019: Högt förtroende, starkt EU-stöd och en minskad politisk mitt

Publicerad

En minskad politisk mitt och politiska högervindar, ett ökat förtroende för flera samhällsinstitutioner – som polisen – och ett rekordstarkt stöd för EU. Det är några av de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2018, som presenterades vid tisdagens SOM-seminarium.

Idag släpps också årets viktigaste rapport från SOM-institutet: Svenska trender 1986–2018.

Det årliga SOM-seminariet är det tillfälle där de första resultaten från senaste nationella SOM-undersökningen presenteras. Att hösten och vintern 2018/2019 präglats av allmänna val och den efterföljande segdragna regeringsbildningen avspeglas i SOM-undersökningen. Analysen visar att svenska partisystemet är inne i en dramatisk förändring, där inte bara de tidigare allianspartierna glider isär utan också väljarnas uppfattning om avståndet mellan dessa – och att den politiska mitten därigenom minskar.

– Moderaterna och KD placeras nu närmare SD, medan Centern och Liberalerna placeras närmare Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger valforskaren Henrik Oscarsson. Vi kan kanske få ett nytt konservativt block i svensk politik.

Bland de resultat som presenterades under SOM-seminariet märks bland annat att förtroendet för många samhällsinstitutioner ökar, att svenskarna har ett högt förtroende för nyhetsmedier men att här finns en ökande polarisering – bland de som placerar sig själva längst ut på vänster-högerskalan minskar förtroendet – att den politiska vänster-högerskalan ser ut att bestå trots den så kallade kulturella dimensionen i svensk politik, stabila digitala nyhetsvanor, ett rekordstarkt svenskt EU-stöd samt att sjukvård, invandring och skola är de viktigaste samhällsfrågorna för väljarna.

Starkt stöd för obligatorisk vaccination av barn

I den nationella SOM-undersökningen har också för första gången svenskarnas inställning till en obligatorisk barnvaccination undersökts. Stödet för en obligatorisk vaccinering är högt:

– Tre av fyra svenskar är positiva till en obligatorisk vaccinering. Det är högt, kanske speciellt med tanke på spridningen av vaccinationskritiska röster i frågan, säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet.

Ny rapport: Svenska trender 1986–2018

I samband med årets SOM-seminarium publiceras också Svenska trender 1986–2018. Årets viktigaste enskilda SOM-rapport inkluderar resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2018, och många av tidsserierna går tillbaka till den första SOM-undersökningen 1986. Här finns trender inom bland annat svensk politik, samhällsoro, viktiga problem, sakfrågor som inställningen till EU-medlemskap, förtroende för medier, myndigheter och samhällsinstitutioner, bok- och tidningsläsning, fritids- och motionsvanor och mycket mer. 

Svenska trender 1986–2018

Fakta

SOM-undersökningen 2018 bygger på ett obundet slumpmässigt urval av boende i Sverige som är mellan 16 och 85 år gamla. 21 000 personer (bruttourval) fick ett av sex delvis olika formulär som de besvarade antingen postalt eller via webben. Svarsfrekvens (netto) är 53 procent.

Metodöversikt

De olika presentationerna från tisdagens SOM-seminarium:

Presentationer SOM-seminariet 2019

SOM-seminariet 2019 spelades in och sänds i efterhand av SVT. Den första delen av seminariet sänds i SVT2 fredag 12 april kl. 12:50, och den andra delen i SVT2 efter påsk. Därefter kommer SOM-seminariet att finnas tillgängligt på SVT Play.