Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sara Stendahl - ny professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan

Publicerad

Sara Stendahl befordrades till professor
i offentlig rätt den 28 september 2015.

Sara Stendahls senare forskning har berört ett stort antal ämnen inom socialförsäkringsrätt och sociala rättigheter. Särskilt intresse har hon ägnat åt att kritisk granska rättskonstruktioner och rättstillämpning. Stendahls senaste större projekt handlar om tillgången till sociala rättigheter för EU-medborgare, EU-finansierat komparativt projekt All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen). Sara Stendahl är vice president of European Institute for Social Security (EISS).

Stendahl är huvudhandledare för tre doktorander: Annkatrin Meyerson med projektet Credibility assessments in the Swedish Migration Courts in the light of the principle of non-refoulement, David Ryffé med projektet Normer och rättigheter i den svenska grundskolan och Mikael Bernardini med projektet Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling.

Senaste publikationer:
Stendahl, S. (2015). Social otrygghet som värde – Den nya incitamentsbaserade sjukförsäkringen. Tidskrift for Rettsvitenskap (3-4), s. 295-332.
Stendahl, S. (2014). Welfare state borders: On local initiatives to cater to the needs of destitute EU migrants in Swedish cities. Invisible Social Security Revisited. Essays in Honour of Jos Berghman. s. 161-174. Leuven: Lannoo Campus Publishers.
Stendahl, S. (2013). De mobbade och rättvisan: När kränkande särbehandling blir en arbetsskada - en analys av domar från kammarrätterna 2005-2012. Nordisk Socialrättslig Tidskrift. (7-8) s. 81-132.