Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så omformar finanssektorn vardagslivet

Publicerad

I rapporten Vardagslivets finansialisering som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap ges en introduktion till det växande tvärvetenskapliga forskningsfältet om finansialisering - den ökade betydelse som den finansiella ekonomin har i vår tid.

"Den privata konsumtionen i Sverige har ökat kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet och samtidigt har de svenska hushållens skulder dubblerats mätt som andel av BNP. En stor del av denna konsumtionsökning baseras alltså på kredit, vilket innebär att konsumtionen i sig har finansialiserats".

Rapporten (ladda ner här) innehåller sju stycken nyskrivna empiriska bidrag som på olika sätt belyser hur den finansiella sektorn griper in i och omformar vardagslivet.