Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Robert Caesar är ny miljösamordnare

Publicerad

Kontinuitet, regelbundna möten och delaktighet är tre nycklar som har gjort miljöarbetet på Wallenberglaboratoriet framgångsrikt. Nu får Robert Caesar i uppdrag att samordna och driva hela institutionens miljöarbete – ett arbete som rör både medarbetares hälsa och säkerhet.

– Det känns spännande och väldigt hedrande att bli utnämnd till detta viktiga uppdrag, säger Robert Caesar, ställföreträdande föreståndare på Wallenberglaboratoriet och ny miljösamordnare för institutionen.

De senaste två åren har han ansvarat för miljöfrågor på Wallenberglaboratoriet. Ett arbete som han har gjort med mycket gott resultat. Nu har institutionsledningen utsett Robert Caesar till ny miljösamordnare för institutionen.

– Vi vill tacka Henriette Philipson för ett gott arbete som miljösamordnare. Vi är också väldigt glada att Robert Caesar har accepterat uppdraget att fortsätta stärka miljöarbetet vid institutionen, säger Jan Borén, prefekt vid institutionen för medicin.

Samordna institutionens miljöarbete

Robert Caesar tar även plats i Sahlgrenskas miljöråd. Han ser fram emot att bidra med sina tidigare erfarenheter och få insyn i hur de olika avdelningarna arbetar med miljöfrågor.

– Det ska bli väldigt intressant att se vilka likheter och skillnader det finns mellan avdelningarna. Min förhoppning är att vi kan lära oss av varandra och hitta gemensamma lösningar, säger Robert Caesar.

Som miljörepresentant på Wallenberglaboratoriet har Robert Caesar dagligen arbetat med att ansvara för miljöfrågor i labbmiljö. Alltifrån att planera och strukturera upp miljöarbetet till att hantera akuta ärenden, som den gången då det upptäcktes mögel i ett av labben. Erfarenheter som han tror att han kommer ha nytta av i sitt nya uppdrag.

– På Wallenberglaboratoriet tar vi miljöfrågor på allvar. För oss är det en fråga om våra kollegors hälsa och säkerhet i allra högsta grad, eftersom vi hanterar många miljöfarliga ämnen. Det är kunskaper jag hoppas bidra med som ny miljösamordnare, säger han.

En levande miljöorganisation

På Wallenberglaboratoriet har det länge bedrivits ett aktivt miljöarbete. Bland annat genom att ha regelbundna interna möten med utvalda representanter från de olika forskargrupperna och representanter från teknisk och administrativ personal. Under mötena diskuteras bland annat kemikaliehantering, återvinning och förbättringsförslag. Ett initiativ som har visat sig mycket effektivt.

– Under våra miljömöten får alla möjlighet att komma med tankar, idéer och ge feedback. På så sätt når vi alla med viktig information samtidigt som vi skapar engagemang och delaktighet, säger han.

En annan erfarenhet som Robert Caesar tar med sig till sitt nya uppdrag är vikten av kontinuerligt arbete. Enligt honom är det mycket mer effektivt att arbeta löpande med miljöfrågor än att göra ett antal panikinsatser inför revision. Dessutom poängterar han hur viktigt det är att delegera arbetsuppgifter rättvist – en person kan inte bära hela bördan.

– Som ny miljösamordnare vill jag fortsätta att stärka miljöarbetet på institutionen och skapa en levande miljöorganisation där vi gemensamt driver dessa frågor framåt på ett ansvarsfullt sätt, säger han. 

Krångligt regelverk en utmaning

Men Robert Caesar ser också utmaningar med sitt nya uppdrag. En fråga han kommer driva som ny miljösamordnare är på vilket sätt man enklast omsätter regelverket för miljöfrågor i praktiken. Ett regelverk som han beskriver som komplext, som kräver omfattande dokumentation, vilket gör det både tidskrävande och svårarbetat.

– I dagsläget finns det ett glapp mellan vad som står i regelverket och hur man ska jobba med det rent praktiskt. Som ny miljösamordnare hoppas jag kunna utforma tydliga rutiner och en struktur som minskar det glappet och underlättar för miljöarbetet ute på avdelningarna, säger han.

Robert Caesar tipsar

• Kontinuitet – arbeta löpande med miljöfrågor – inte bara inför revision.
• Ha regelbundna möten – skapa ett internt miljöråd med representanter från olika forskargrupper samt representanter från teknisk och administrativ personal.
• Delegera rättvist – det är lätt att en person får bära hela bördan. Effektivisera arbetet genom att fördela uppgifterna på flera personer.
• Skapa delaktighet genom att engagera dina medarbetare.


Robert Caesar tillträdde som ny miljösamordnare för institutionen för medicin 1 oktober och tar över efter Henriette Philipson som nu går i pension.

TEXT: NINA RAUN