Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Refereegranskad artikel: Vahlne-Westerhäll, L. (2015). Skiftande rättstillämpningsstrategier vid beslut om ersättning för vård av funktionshindrade barn. Förvaltningsrättslig tidskrift

Publicerad

Refereegranskad artikel: Vahlne-Westerhäll, L. (2015). Skiftande rättstillämpningsstrategier vid beslut om ersättning för vård av funktionshindrade barn. Förvaltningsrättslig tidskrift (3). 377-419.

Syftet med denna artikel är främst att tydliggöra de rättstillämpningsstrategier som Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna använder sig av för att avgöra om rätt till ersättning för vård av funktionshindrade barn föreligger. Lagreglerna om ersättning för vård av funktionshindrade barn är tämligen komplexa och mångfacetterade och hämtas från flera olika rättsliga institut. I första hand handlar det om reglerna om vårdbidrag, men även assistansersättning, tillfällig föräldrapenning och institutionsvård kan räknas hit. I denna artikel kommer främst vårdbidrag att behandlas. Vissa regler är mångtydiga och vaga och möjliggör en diskretionär prövning, medan andra är (övervägande) klara och entydiga och möjliggör en normbunden prövning. Artikeln syftar således även till att synliggöra rättsreglernas innehåll och konstruktion, något som återspeglas i den disposition som använts i artikeln.

Förvaltningsrättslig tidskrift