Bild
Biobank konferens 2022
Länkstig

Provkvalitet del av programmet på kommande nordiska biobankskonferensen

Publicerad

Hur undviker du falska positiva eller negativa svar när du analyserar ett biobanksprov? Har du ett prov som är lämpligt för ditt syfte? Dessa och andra frågor kan du få svar på under den Nordiska biobankskonferensen 2022. Biobank Core Facilities deltar genom Åsa Torinsson Naluai som är moderator för samtalet som behandlar just provkvalitet.

Konferensen, som ska hållas fysiskt, har fått nytt datum och arrangeras 6–8 september istället för i mars som tidigare planerat. Detta på grund av den senaste tidens ökande smitta.  

Bild
Åsa Torinsson Naluai
Foto: Johan Wingborg

- Under delprogrammet som handlar om provkvalitet kommer vi ge handfasta tips om hur du ska hantera prover på bästa sätt när du vill göra en klinisk studie eller göra prover för biomarkörer. Vi kommer diskutera fallgropar som kan förstöra analyserna, och identifiera moment som kan ge falska positiva och falska negativa resultat, säger Åsa som är enhetschef på Biobank Core Facility.

"Fit for Purpose"

Provkvalitet handlar också om att ha ett prov som är ”fit for purpose”, alltså är lämpligt att använda för just det syftet som ett projekt har. Åsa berättar mer:

- Att ett nytt prov du tagit är lämpligt för det syfte som din studie har är av yttersta vikt, men likaså kan du undersöka hur befintliga prover kan användas till nya studier. Det kan vi undersöka genom en teknik som vi tagit fram tillsammans med Chalmers och Svenskt NMR-centrum på GU. Vi kan även identifiera felkällor i ett befintligt prov så att forskare sedan kan kompensera för dessa när de ska genomföra sin analys så att resultatet blir så korrekt som möjligt.

Ibland kan prover ha okänd hantering och även då kan denna teknik komma till användning. Genom att identifiera specifika biomarkörer kan man avslöja hanteringen och därmed bestämma kvalitén  provet.  

Värdefullt nordiskt samarbete

På nationell nivå i Sverige har det funnits ett etablerat samarbete för dessa frågor sedan 2016 genom BBMRI.se, och det finns även ett nordiskt nätverk för provkvalitet. Men det är första gången som en gemensam nordisk biobankskonferens anordnas.

- Jag tycker det är värdefullt att det här nya sammanhanget inkluderar alla de nordiska länderna, vi har mycket gemensamt över gränserna och mycket som vi kan lära av varandra, så jag ser fram emot att kunna mötas på det här sättet, säger Åsa.