Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt utforskar människors relationer och möten med Viskan

Nu inleds arbetet med det processbaserade projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker. Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand kommer tillsammans med en rad andra att under 2020-23 utforska människors relationer och möten med Viskan. Den 13 juni invigs ett projektrum på Rydals museum där workshoppar kommer att genomföras.

Nu inleds arbetet med det processbaserade projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker. Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand kommer tillsammans med en rad andra att under 2020-23 utforska människors relationer och möten med Viskan. Den 13 juni invigs ett projektrum på Rydals museum där workshoppar kommer att genomföras.

Under årtusenden har människor kunnat leva och arbeta i området runt Viskan – tack vare just Viskan. Men denna vattenkropp har inte alltid behandlats så väl av oss människor. I Viskans bottnar ligger till exempel gifter från industrier, och fiskars möjligheter att röra sig fritt hindras av en mängd kraftverk och dammar.

Projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker undersöker hur andra slags relationer kan utvecklas – relationer som bygger på respekt och omsorg istället för dominans och förstörelse. Projektet intar ett posthumanistiskt perspektiv vilket i korthet innebär en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande.

Vad händer i ett samhälle när vi på allvar börjar uppmärksamma intressen och behov från mer än människor? Hur kan konsten vara del i en sådan förändring av hur vi ser på världen och hur vi förstår oss själva som människor?

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker är initierat av Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet görs i samarbete med Rydals museum och Textilmuseet, och finansieras inledningsvis främst av Boråsregionen samt HDK-Valand.

Kontakt:

Theo Ågren theo.agren@hdk.gu.se 0739-24 51 29
Thomas Laurien thomas.laurien@hdk.gu.se 0709-81 99 82

Mer information:

Den 13 juni kl. 12-16 hålls vernissage av projektrummet på Rydals museum.

Projektet kommer att arrangera föreläsningar, utställningar och workshoppar där insamlandet av berättelser om människors relationer till Viskan fortsätter. Berättelserna kommer att ligga till grund för en rad delprojekt där konstnärer, personer med andra bakgrunder och boende i området tillsammans utforskar Viskan.

Ett större publikt seminarium äger rum på Textilhögskolan i Borås den 10 september. Inbjudna är bland andra konstnären Caroline Mårtensson samt representanter från ”Konstbiotopen”/Konsthall Norra Kvarken och ”Naturen tar över”/Österängens konsthall.