Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt om Göteborgs urbana kulturer beviljas forskningsmedel

Publicerad

Av över 100 sökande har Riksbankens Jubileumsfond beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt.

Ett av dem är det humanistiskt tvärvetenskapliga projektet "GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621-2021", som tilldelats 350 000 kronor.

Projektets syfte är att presentera nya och empiriskt verifierade resultat om Göteborgs historiska och samtida urbana kultur. Tanken är att projektet ska etablera ett nätverk där kulturvetenskaplig forskning integreras med allmänhetens deltagande. Resultaten och aktiviteterna kommer att bli fritt tillgängliga på en digital plattform som även ska fungera som databas och gränssnitt.

Projektledare är Mats Jönsson och Astrid von Rosen, institutionen för kulturvetenskaper, och Ceclia Lindhé, Centrum för digital humaniora.