Bild
Nilen, i Uganda
Uganda är ett av de fem länder i Östafrika som medverkar.
Foto: Pixabay
Länkstig

Program för grön ekonomi lanseras i Östafrika

Publicerad

Environment for Development (EfD) och Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) samarbetar i ett omfattande program för kapacitetsutveckling i fem afrikanska länder. Detta innovativa program, som sjösätts i januari 2021, syftar till att stärka beslutsfattare i Östafrika i omställningen till en inkluderande grön ekonomi (IGE).

”Vi är verkligen stolta över det här programmet eftersom det kommer att stärka kopplingen mellan den akademiska världen och myndigheter i arbetet för en inkluderande grön ekonomi”, säger Gunnar Köhlin, chef för EfD.

Det tvååriga Sida-finansierade IGE-programmet, som kan komma att förlängas, fokuserar inledningsvis på fem länder: Etiopien, Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania.

”Dessa länder valdes eftersom de står inför allvarliga utmaningar när det gäller miljöförstöring och klimatförändringar, säger Anders Ekbom, biträdande chef för GMV och en av projektledarna för IGE-programmet.

"Det finns en betydande kunskap om inkluderande grön ekonomi på deras forskningsinstitutioner, men mycket behöver göras för att stärka tillämpningen av forskning i utformningen och genomförandet av policys."

EfD såväl som GMV har en lång historia av att arbeta med kapacitetsutveckling i denna region. Detta program är dock mer omfattande än tidigare och det innehåller några nya funktioner.

Genom att till exempel betona inkludering lyfter programmet fram vikten av att involvera många olika intressenter och att säkerställa att en grön ekonomi inte genomförs på bekostnad av fattiga och utsatta människor.

Metoder för ömsesidigt kunskapsutbyte har också utvecklats för att hjälpa deltagarna att dra nytta av nätverkande och delande av kunskap och erfarenheter mellan länderna.

”Vi kommer att arbeta med avancerade kapacitetsuppbyggnadsmetoder för att säkerställa att kunskapen kommer att vara direkt tillämplig i deltagarnas dagliga arbete, till exempel hos myndigheter,” förklarar Emelie César, en av projektledarna för IGE-programmet och politisk analytiker på GMV.

EfD-centren i de deltagande länderna kommer att vara partners i detta program. Forskare vid Göteborgs universitet samt Skatteverket, Naturvårdsverket och World Resources Institute kommer också att tillhandahålla expertis.

 

Text: Petra Hansson

Programmet består av fem arbetspaket:

• Utbildning av utbildare, där deltagarna får verktyg för att utbilda sina kollegor
• Kunskapsutbyte mellan länderna
• Inkluderande grön ekonomi i praktikprojekt
• Inkludering: Social acceptans för IGE-reformer
• Programhantering, digitalt lärande och kommunikation