Bild
Programansvarig Kerstin Johannesson berättar för politiker och tjänstepersoner om odling av alger till havs
Politiker och tjänstepersoner lär sig om algodling av Kerstin Johannesson
Foto: Martin Larsvik
Länkstig

Politiker och forskare i dialog om framtidens hav

Publicerad

Hur är situationen för torskbestånden? Är det okej med trålfiske i nationalpark? Varför är biologisk mångfald viktigt? Vilken potential har nya marina näringar? Dessa och andra frågor diskuterade forskare, politiker och tjänstepersoner under en marin kunskapsdag på Tjärnö marina laboratorium.

Bild
Olof Jönsson, planeringsarkitekt i Tanums kommun och en av deltagarna på marina kunskapsdagen
Olof Jönsson, planeringsarkitekt i Tanums kommun och en av deltagarna på den marina kunskapsdagen på Tjärnölaboratoriet.
Foto: Martin Larsvik

Ett 15-tal politiker och tjänstepersoner från Strömstads och Tanums kommuner deltog. Syftet med dagen var att ge en bakgrund och fördjupad kunskap i aktuella marina frågor med fokus på norra Bohusläns marina miljö och potentialen för lokal marin näringslivsutveckling.

Förmiddagen innehöll kortare föredrag, om bland annat algodling som den nya småskaliga kustnäringen, att skapa annorlunda matupplevelser av outnyttjade marina resurser i kustvattnen, och kolonilotter i havet. Under eftermiddagen, ordentligt påpälsade, luftades lungorna ombord på forskningsfartyget Nereus med besök vid algodling och provtagning av plankton som deltagarna senare fascinerades av genom mikroskop.

– Jag arbetar med att jämka samman de många intressena på ytanspråk i kustzonen. Under marina kunskapsdagen har jag fått bättre praktisk förståelse. Särskilt intressant var det med algodling och marina kolonilotter, säger planeringsarkitekt Olof Jönsson i Tanums kommun

Kerstin Johannesson, stationschef och forskare vid Tjärnö marina laboratorium var programansvarig för den marina kunskapsdagen, och säger:

– Det var roligt att se deltagarna så engagerade. Vi nådde nog Tjärnölaboratoriets syfte med dagen – att bidra med kunskap om hur Strömstad och Tanum kan utveckla sina marina och maritima näringar.

Bild
Politiker och Kerstin Johannesson vid klappakvariet
För Strömstadpolitikerna Mia Öster och Jörgen Molin förklarar Kerstin Johannesson vilka arter av stora snäckor som går att äta.
Foto: Martin Larsvik

Marina kunskapsdagen är ett första steg till kunskapsspridning och dialog för marina frågor mellan forskare, politiker och tjänstepersoner i gränsregionen, för att nyttja och förvalta kunskap och resultat från forskningen i kommunerna. Det planeras också en fortsättningskurs med fördjupning inom näringslivsutveckling i Skagerrak.

Faktaruta

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak och Utvecklingsarena Strömstad arrangerade den marina kunskapsdagen på Tjärnölaboratoriet. Bakom Marint Gränsforum Skagerrak står Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet arbetar för gränsregional hållbar marin näringslivsutveckling, genom ett nära samarbete med havsförvaltning, forskning och akademi.