Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Flygfoto av Kristineberg marina forskningsstation
Foto: Eduardo Infantes
Länkstig

Platsstudie för utveckling av Kristineberg marina forskningsstation

Publicerad

Under tre månader har Göteborgs universitet och Akademiska Hus i samverkan tagit fram en platsstudie för området kring Kristineberg marina forskningsstation. Syftet med studien var dels att ta reda på nuläget, gällande platsens och byggnadernas förutsättningar, dels hur stationen kan utvecklas för att möta framtidens behov. Nu publiceras resultaten.

Kristineberg marina forskningsstation är en av universitetets gemensamma forskningsinfrastrukturer och ligger vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun i mellersta Bohuslän. Den är en av världens äldsta marina forskningsstationer och drevs under de första 130 åren av Kungliga Vetenskapsakademien, men 2008 togs driften över av Göteborgs universitet och Akademiska Hus köpte då fastigheterna av Vetenskapsakademien.

Stationen drivs av Göteborgs universitets marina infrastruktur men flera av de verksamma forskarna på stationen är hemmahörande vid andra lärosäten och institut, och många nya projekt ger möjlighet till utveckling av stationen. Kristineberg Center för marin forskning och innovation är ett initiativ där Göteborgs universitet, tillsammans med flera andra lärosäten och forskningsinstitut, samt Lysekils kommun, utvecklar en ny samverkansmiljö för forskning, utbildning och innovation. Platsstudien tar avstamp i Kristineberg Centers arbete med att utveckla verksamheten, och utreder de behov och önskemål som de verksamma vid stationen har idag och framöver, samt tar fram tolkningar av utvecklingsbehov för den fysiska miljön.

Bild
Porträtt Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare vid Akademiska Hus
Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare vid Akademiska Hus
Foto: Privat

Platsstudien diskuterar tre potentiella utvecklingsscenarier för den fysiska platsen, där samtliga utgår från att de befintliga miljöerna först optimeras innan nya nybyggnationer blir aktuellt.

Det är en vacker men känslig miljö och det är naturligtvis viktigt att utveckla platsen varsamt. Hållbarhet och miljöaspekter är ju en viktig del av både universitetets och Akademiska Hus arbete, säger Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare vid Akademiska Hus, som varit projektledare i platsstudien.

Scenarierna som presenteras i studien är inte fullt utredda och ingen av dem är prioriterad framför de andra. Nästa naturliga steg är att studera lokalplaneringen med utgångspunkt i platsstudiens vision, mål och scenarier.

Bild
Porträtt Peter Tiselius, stationschef på Kristineberg.
Peter Tiselius, stationschef på Kristineberg. Foto: Kristineberg Center.
Foto: Kristineberg Center

Det har varit ett väldigt bra arbetssätt och projektledning, och jag är mycket nöjd med studien, säger Peter Tiselius, stationschef på Kristineberg.

Och att den blev av visar att både Göteborgs universitet centralt och Akademiska Hus har ett aktivt intresse av stationens fortsatta utveckling. Det har precis startats en utredning av hur Kristineberg Center formellt ska organiseras. Den ska pågå under sommaren och kommer att vara klar lagom till ett möte mellan parternas rektorer och chefer, som är planerat här på Kristineberg i oktober. Så nu ser vi fram emot nästa steg.

 

AV: Linda Svanberg
031-786 95 30