Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på porträtt av två kvinnor
Emma Åvall, The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze
Foto: Emma Åvall
Länkstig

Offentlighet och konstnärens roll i centrum för årets masterprojekt i fri konst

Göteborgs Konsthall och HDK-Valands masterprogram i fri konst fortsätter sitt långvariga samarbete under 2021. I år lyfter studenterna frågor kring offentlighet och konstnärens roll i samhället och presenterar resultatet i fysisk och digital form. Istället för den sedvanliga utställningen på Göteborgs Konsthall visas konstverk på olika platser runt om i staden, online och genom en bokpublikation.

Tio studenter medverkar i projektet, som markerar slutpunkten för deras tvååriga masterutbildning. Här sammanförs olika verk och frågeställningar som berör allt ifrån genusfrågor och cyberidentitet till folkkultur och flerspråkighet. Studenterna presenterar olika former av konstnärliga undersökningar som möter en publik på olika sätt och genom varierande format utifrån den konstnärliga metoden och den publik som konstnärerna vill ställa sig i dialog med. 

Uppmanar till vidare diskussion

Några projekt aktiveras via digitala plattformar som exempelvis online spel och virtuella utställningar, medan andra visas i offentliga miljöer på reklampelare, montrar ute i stadsrummet eller på platser såsom Folkets Hus. Vid en första anblick har de tio konstnärliga undersökningarna inga tydliga samband eller samhörighet, men genom en konceptuell och fysisk kartläggning framträder ändå gemensamma trådar. Tillsammans bildar de en flerstämmig fokuspunkt, som uppmanar till vidare diskussioner kring samtida frågor om offentlighet.

Dr Viviana Checchia, universitetslektor för masterprogrammet i fri konst vid HDK-Valand beskriver arbetsprocessen.

– Studenterna har anpassat sig väl till en mycket utmanande och föränderlig situation, och deras verk för samman många olika tillvägagångssätt och intressen, som kontextualiserar den akuta samtida angelägenheten i vad det innebär att synliggöra och offentliggöra konstnärliga undersökningar och inspirera till engagemang.

Stina Edblom, konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall är nöjd över att samarbetet kan genomföras trots pandemirestriktioner.

–  Det klassiska utställningsformatet har kreativt omformulerats till en utökad publikation i både digital och fysisk form. Vi lever i en ansträngande tid som kräver reflektion och eftertanke, vilket återspeglas i studenternas arbeten. I en tillvaro av isolering och social distansering är det än viktigare att ta del av konstnärliga uttryck och fundera över vad en offentlighet innebär, säger Stina Edblom.

Årets masterprojekt inleds med en digital vernissage den 24 april och pågår fram till den 16 maj. Innehållet på en för projektet särskilt upprättad digital plattform ackumuleras över tid där events och samtal tillkommer under projektets gång. På Göteborgs Konsthalls hemsida och sociala medier presenteras korta videofilmer om studenternas individuella arbeten. På projektets sista dag lanseras en fysisk publikation som kommer att distribueras under sommaren.

Medverkande studenter: Clara Aldén, Tristan Bridge, Marijn Dijkmeijer, Lisa Englesson Hallberg, Johan Engqvist, Susanne Fagerlund, Jamie Hudson, Peter Nylund, Layla van der Oord och Emma Åvall.

Pressmeddelandet publicerades först av Göteborgs Konsthall: Flerstämmigt fokus på offentlighet och konstnärens roll