Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt: Kommersen 2.0 - En kulturell konsekvensbeskrivning

Publicerad

Hur bevara och expandera Kommersens värden? Det är frågor gruppen bakom Mistra Urban Futures-rapporten Urban Cultures: Fallet Kommersen (Gillberg et.al 2013) funderar på i det nya projektet Kommersen 2.0 – En kulturell konsekvensbeskrivning. Projektet genomförs i samarbete mellan Centrum för konsumtionsvetenskap och Göteborgs stadsmuseum.I rapporten framkom att byggnaden Kommersen och aktiviteterna som bedrivs där har flera ”förtätade” kulturella värden - kulturhistoriska, kulturella, sociala, ekonomiska, estetiska – och därigenom aktivt bidrar till att skapa en stad för alla, få fler delaktiva, skapa ett levande älvrum och göra det lättare att leva hållbart. Kommersen rymmer en loppmarknad och ligger i Norra Masthugget i Göteborg.

Området runt Kommersen står inför omfattande förändringar, bl .a kommer ett stort antal tillfälliga studentbostäder i form av baracker att byggas på den stora parkeringsplatsen väster om Kommersen. Det nya projektet syftar till att komma med inspel till planprocessen om hur Kommersens värden skulle kunna bevaras eller rent av expanderas vid ett antal tänkbara scenarier, som att låta byggnaden stå kvar i oförändrat skick, riva och bygga nytt på plats eller flytta Kommersen utanför området. Gruppen ser projektet som en spännande möjlighet att arbeta med kulturens roll i stadsutvecklingen och begreppet kulturell förtätning.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, GSM och Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Göteborgs Universitet. Projektet genomförs under perioden november 2013 – februari 2014. Finansiärer är Riksbyggen (50 %) och Älvstranden utveckling AB (50 %)

Från CFK medverkar:
Helene Brembeck och Niklas Hansson

Kontaktpersoner:
Helene Brembeck, CFK, helene.brembeck@cfk.gu.se
Ylva Bergstrand, GSM, ylva.bergstrand@kultur.goteborg.se

Hämta ner rapporten Urban Cultures: fallet Kommersen i fulltext (på Mistra Urban Futures webbplats)