Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nybildning av nervceller påverkas vid ledgångsreumatism

Publicerad

Den kroniska inflammationen vid reumatoid artrit påverkar inte bara lederna. Forskare världen över uppmärksammar allt mer att även hjärnan påverkas av inflammationen. I en ny studie som publicerats i tidskriften PNAS visar forskare vid Sahlgrenska akademin att reumatoid artrit påverkar nybildningen av nervceller i hjärnan.

Kronisk ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit som sjukdomen också heter, kännetecknas av inflammation i leder. En procent av alla människor i världen drabbas, vilket bara i de nordiska länderna innebär att 250 000 människor lider av sjukdomen. Under de senaste åren har behandlingen för sjukdomen förbättrats avsevärt, och bland forskare har intresset för hur denna inflammationssjukdom påverkar hjärnan ökat.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har kombinerat observationer gjorda på patienter med reumatoid artrit med studier gjorda på möss med en experimentell form av sjukdomen. Den amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, publicerar nu deras resultat.

Inflammation i hippocampus

– En avgörande upptäckt var de tecken på inflammation som vi fann i hippocampus, ett centralt område i hjärnan där nybildning av nervceller sker också hos vuxna människor. Vi kunde också konstatera att inflammationen minskade nervcellernas känslighet för den insulin-liknande tillväxtfaktor IGF1, vilket hade negativa konsekvenser för deras nybildning och därmed också hippocampus storlek, säger Karin Andersson, som är forskningsingenjör på avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, och en av artikelns försteförfattare.

För studien genomförde forskarna mycket precisa mätningar av hippocampus hos patienter med reumatoid artrit med hjälp av magnetkamera.

– Mätningarna visade att hippocampus storlek är kopplat till patienternas upplevelse av smärta, deras humör och förmåga till fysiska aktiviteter, säger Rolf Heckemann, professor i medicinsk bildbehandling och bildanalys vid avdelningen för radiofysik, som utvärderade alla MRI-data för studien.

Likheter med Alzheimers och diabetes

De grundläggande molekylära processer som forskarna nu upptäckt i hippocampus vid reumatoid artrit har likheter med vissa processer som tidigare beskrivits hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom.

– Våra fynd öppnar upp nya möjligheter för att använda kända diabetesläkemedel för att öka nervcellers känslighet för tillväxthormonet IGF1 och insulin, i syfte att minska smärta, förbättra förutsättningarna för fysiska aktiviteter, och öka livskvalitén hos patienter med reumatoid artrit, säger Caroline Wasén, doktorand vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning och delad försteförfattare med Karin Andersson.

Arbetet bakom studien har genomförts i professor/överläkare Maria Bokarewas grupp i samarbete mellan forskare vid institutionerna för medicin, kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi, samt biomedicin. Förutom flera medarbetare i Maria Bokarewas grupp på avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning och Rolf A. Heckemann vid MedTech West, ingår också Marie Kalm, Marcela Pekna och Milos Pekny, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och Kjell Olmarker, institutionen för biomedicin.

Läs studien här: http://www.pnas.org/content/early/2018/11/28/1810553115

Text: Elin Lindström Claessen