Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya medel för granskning av klimatförnekelse

Bild på Martin HultmanDocent Martin Hultman, vikarierande lektor vid avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har av Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond beviljats medel för att ta den politiska dimensionen av klimatfrågan på största allvar och fortsätta granska de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse i Sverige. Stipendiet kommer att utmynna i en populärvetenskaplig publikation samt ett öppet seminarium för allmänheten om klimatförnekelse under Framtidsveckan i Göteborg hösten 2017.

I och med att Parisavtalet kom på plats såg det ut som om konsensus inom klimatvetenskapen även togs på allvar inom den globala politiken. Sedan tidigare vet vi dock att klimatfrågan är en politisk stridsfråga där stora ekonomiska och sociala intressen står på spel vilket har undersökts bland annat i boken Discourses of Global Climate Change av Jonas Anshelm och Martin Hultman. Samtidigt som Parisavtalet verifierats har klimatförnekare flyttat fram positionerna, nu senast i form av USA:s presidentval men även här i Sverige i form av Sverigedemokraternas utspel mot bland annat SMHI. Tidigare har många politiker och naturvetenskapligt inriktade forskare avfärdat klimatförnekelse som ett ”på ytan fenomen” som snabbt kan hanteras genom mer kunskap. Men med den senaste utvecklingen så har det visat sig att klimatförnekelse måste förstås i dess ideologiska sammanhang.

Forskningen genomförs av docent Martin Hultman som i oktober 2016 arrangerade världens första internationella konferens där kritisk granskning gjordes av klimatförnekelse. Stipendiet ger möjlighet att ytterligare samla kunskap i denna fråga.