Bild
Foto över avenyn och innerstaden i Göteborg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ny trendrapport om Göteborg

Publicerad

Göteborgstrender är en smidig och effektiv resurs för att följa göteborgarnas vanor och åsikter över tid. Samtidigt ger den nya rapporten en övergripande bild av utvecklingen i staden.

Den lokala SOM-undersökningen i Göteborg har nu fått en egen årligen återkommande trendrapport: Göteborgstrender 20162021. Rapporten gör det enkelt att följa göteborgarnas vanor och åsikter över tid och därigenom studera utvecklingen i staden på ett övergripande sätt. På vissa områden åskådliggör Göteborgstrender även skillnader mellan olika områden i staden och olika befolkningsgrupper.

Nyheter i Göteborgstrender 2016–2021

Rapporten innehåller ett femtiotal sidor mätresultat från SOM-undersökningen i Göteborg. För de flesta frågor publiceras data från 2021 här för första gången.

Här är några av nyheterna från rapporten:

  • Förtroendet för både hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter och för Göteborgspolitiker i stort har ökat sedan 2020 (s. 11-12).
  • Andelarna som säger sig vara nöjda med demokratin i Göteborg har ökat tydligt sedan 2019 och den upplevda möjligheten att påverka politiska beslut har ökat något sedan 2020 (s. 18, 20).
  • Det blåser viss vänstervind i staden och andelen vänstersympatisörer har ökat tydligt sedan 2020. Andelen som säger sig stå till höger politiskt har minskat. Senast i mätningen 2018 fanns, likt i Sverige i stort, en högerövervikt bland Göteborgarna (s. 38).
  • Kategorin Lag och ordning, som främst utgörs av brottslighet och kriminalitet, har klättrat på listan över viktiga lokala samhällsfrågor och toppar nu dagordningen i Göteborg. Detta följer samma mönster som på den nationella nivån (Svenska trender 1986-2021). Sociala frågor samt infrastruktur prioriteras dock betydligt högre på lokal än på nationell nivå (s. 40).
  • Stödet för Västlänken har ökat något och för första gången sedan 2016 är det något fler som är positiva än som är negativa (+2 i balansmått, s. 42).
Om undersökningen
  • SOM-undersökningen i Göteborg har genomförts varje höst sedan 2016.
  • Undersökningen skickas till stora slumpmässiga urval av personer mellan 16 och 85 boende i Göteborgs kommun.
  • Den senaste undersökningen genomfördes under hösten och vintern 2021. Den skickades ut till 7 000 göteborgare och hade en nettosvarsfrekvens på 50%.