Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny tandhygienistutbildning får godkänt

Publicerad

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat godkänna Göteborgs universitets ansökan om examensrätt för den nya treåriga tandhygienistutbildningen.

Den nya utbildningen kommer att omfatta studenter som antas fr.o.m. höstterminen 2019.

Tandhygienistens ansvarsområde har utökats och utvecklats under de senaste decennierna, vilket ställer större krav på både teoretisk kunskap och kliniska färdigheter. Mot denna bakgrund beslutade regeringen i juni 2018 att kraven för tandhygienistexamen skulle ändras. Förändringen innebär nya och reviderade mål i examensbeskrivningen och att omfattningen ökar från 120 till 180 högskolepoäng. Regeringens bedömning var att kraven ändrats så mycket att även de lärosäten som redan erbjöd tandhygienistutbildning behövde ansöka om tillstånd för att utfärda den nya examen. Vid Göteborgs universitet har en treårig sammanhållen tandhygienistutbildning funnits sedan 1999.

Porträtt Annica Almståhl- Det är glädjande att vi nu har fått examensrätt för den nya treåriga utbildningen, säger tf programansvarig för tandhygienistprogrammet Annica Almståhl. Det har varit mycket arbete på kort tid med ny utbildningsplan och nya lärandemål i kursplaner för att säkerställa att studenterna uppnår de nya examensmålen. En treårig utbildning är viktig för att kunna möta de krav som yrket ställer och för att möjliggöra fortsatta studier efter grundutbildningen.

UKÄ nyhet: Fem lärosäten uppfyller kraven för den nya tandhygienistexamen