Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Ny nedgång av corona i avloppsvattnet

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har sjunkit rejält. Det visar senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Sedan mitten av maj har den relativa nivån av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg stigit i så gott som varje veckomätning.

Den högsta noteringen, i slutet av juni, låg visserligen långt under den extrema toppnoteringen för pandemivåg fyra men samtidigt över de tidigare pandemivågornas toppar.

I den nu aktuella mätningen ses en relativt kraftig nedgång av coronahalten i avloppsvattnet. Om tidigare mönster håller i sig kan det ökande antalet sjukdomsfall som rapporterats de senaste veckorna därmed förväntas sjunka om en till två veckor.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Färre sjukdomsfall inom kort

– Ja, det är förhoppningen när nivåerna nu sjunker igen, och vi få hoppas att de håller sig nere, säger Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet, baserat på prover tagna vecka 26, den 27 juni till den 3 juli.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Enterovirus ligger fortsatt högt 

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som ligger relativt högt för säsongen. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, ligger dock lågt i mätningarna av avloppsvatten i Göteborg.