Länkstig

Ny klimatrapport pekar ut kolet som största hotet

Publicerad

Kolet är den största faran för klimatet – inte oljan. Det menar nio svenska forskare, däribland Thomas Sterner vid Göteborgs universitet, i Konjunkturrådets nya klimatrapport.

Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat är skriven av forskare från olika områden, bland annat nationalekonomi, juridik, naturvetenskap. En av dem är Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

porträtt thomas sterner

Rapporten pekar på ett antal förslag som skulle förbättra klimatarbetet, några av dem är:

• Kolet är det största hotet mot klimatet, inte oljan. Kolet måste därför stanna i marken, och Kina måste bli av med sitt kolberoende.
• Att subventionera grön energi räcker inte för att minska utsläppen, fossila bränslen finns ändå kvar.
• Det främsta målet med svensk klimatpolitik bör vara att agera för en minskning av de globala utsläppen.
• Sverige bör bidra ekonomiskt till andra länders omställning med ett klimatbistånd. Det går även att bidra inom ramen för EU:s klimatpolitik.
• Sverige bör också driva frågan om huruvida det ska vara möjligt med klimattullar mot länder som inte har en acceptabel nivå på utsläppspriset.

Samtliga förslag, och hela rapporten, går att läsa hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

I SNS Konjunkturråd för 2020 ingick:

John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och nytillträdd tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Åsa Romson, jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet