Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: Att involvera barn i forskning och utveckling

Publicerad

Kan vi forska om barn på samma sätt som vi forskar om vuxna eller behöver barn bemötas på andra sätt? Medforskning, vad är det? Kan barn verkligen vara forskare? Går det att utveckla produkter för barn med samma användarorienterade process som för andra användare? Kan barn vara designer? Vilka etiska aspekter behöver vi tänka på?


Boken "Att involvera barn i forskning och utveckling" ger handfasta råd om hur barn kan involveras i forskning och utveckling, refererar till aktuell forskning och diskuterar olika metoder för att hitta former för att göra barns röster hörda. Boken är skriven av forskare från fyra olika vetenskapliga discipliner som har arbetat tillsammans i tvärvetenskapliga projekt sedan 2001. Forskarna är verksamma vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Vuxna representerar i allmänhet barn, vilket lägger ett stort ansvar på oss att göra det på ett sätt som är för barnens bästa. Ju bättre forskare och utvecklare blir på att förstå och respektera barns tankegångar, desto bättre kan de företräda dem, och desto oftare kan de ge barn utrymme att göra sina röster hörda.

Syftet med boken är att diskutera hur vuxna inom olika professionsområden kan forska om och med barn samt utveckla för och med barn på sätt som gynnar forskningen, utvecklingen och barnen på kort och lång sikt.

Att involvera barn i forskning och utveckling vänder sig till forskare, lärare eller studenter som är intresserade av att studera barn och barns delaktighet i olika processer. Boken vänder sig också till de som utbildar designer/produktutvecklare med inriktning mot produkter för barn eller som utbildas för eller är verksam inom detta yrke.

Forskarna bakom boken är Barbro Johansson1 & MariAnne Karlsson2 (redaktörer) samt övriga författare Sandra Hillen1, Helene Brembeck1, Kerstin Bergström3, Lena Jonsson3, Eva Ossiansson1 och Helena Shanahan3.

1 Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
2 Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors
3 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kontaktpersoner:
Barbro Johansson 031-786 54 93, barbro.johansson@cfk.gu.se
MariAnne Karlsson 031-772 11 08, mak@chalmers.se

Läs mer och beställ på Studentlitteraturs webbplats